Информационно обслужване

   Учебна документация по Наредба 41

   Учебна документация за получаване на лиценз от НАПОО

Дидактически средства

   Безплатни учебни материали от CODE.ORG

    Учебник „Методика на обучението по Компютърно моделиране в 3-ти клас“

    Учебни филми

   Учебни помагала

 

Учебни помагала по Безопасност на движението

No

Заглавие

Автор

Издателство

Год.

Цена

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Учебна литература за учителя

1.                   

Методика на обучението на децата и учениците по БДП

д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2005

3,30

2.                    Сборник тестове по БДП за 1-4 клас д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2005 3,30
3.                    Сборник тестове по БДП за 5-8 клас д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2005 3,30
4.                    На улицата в безопасност – христоматия по БДП за детската градина и началните класове д-р Галина Хайдар Дидакта Консулт 2004 3,10
 5.  Детето и пътната среда – дидактически тест по БДП за детската градина и І клас д-р Галина Хайдар Дидакта Консулт 2004 3,50

ВОДАЧИ НА МПС

Учебна литература за инструктори

 6. Технология на възпитанието, обучението и изпита на водачи на МПС д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2008 20,00

Учебна документация

7.                    Мултимедийна презентация „Безопасност на движението по пътищата“, „Поведение при ПТП“ Дидакта Консулт 2007 29,50
8.                    Мултимедийна презентация „Устройство на автомобила“ Дидакта Консулт 2007 29,50
9.                    Учебни филми по управление на автомобила (14 бр.) Дидакта Консулт 2008 42,00

Допълнително обучениена водачи на МПС за частично възстановяване броя на точките

10.                Мултимедийна презентация „Допълнително обучение на водачи на МПС“ Дидакта Консулт 2007 29,50

Материали за обучение по Наредба 41

11.                Методика на обучението за професионална квалификация „Превоз на пътници“ Дидакта Консулт 2010 20,00
12.                Методика на обучението за професионална квалификация „Превоз на товари“ Дидакта Консулт 2010 20,00
13.                Мултимедийни презентации „Превоз на товари“ Дидакта Консулт 2010 29,50
14.                Мултимедийни презентации „Превоз на пътници“ Дидакта Консулт 2010 29,50