Безплатни учебни материали от CODE.ORG

КУРС 1

Урок 1: Щастливи карти – Учебен план, Видео урок, Работен лист Дейности, Лист за оценяване

Урок 2: Преместете го, Преместете го – Учебен план, Видео урок, Работен лист Дейности, Лист за оценяване

Урок 3: Мозайката: Научете за плъзгане и пускане – Учебен план

Урок 4: Лабиринт: последователност – Учебен план, Видео урок

Урок 5: Лабиринт: отстраняване на грешки – Учебен план, Видео урок

Урок 6: Реални алгоритми: Засадете семената – Учебен план, Видео урок, Работен лист Дейности, Лист за оценяване

Урок 7: Пчела: последователност – Учебен план, Видео урок

Урок 8: Художник: последователност – Учебен план, Видео урок

Урок 9: Изграждане на база – Учебен план, Видео урок, Работен лист Дейности

Урок 10: Художник: фигури – Учебен план

Урок 11: Правопис – Учебен план, Видео урок

Урок 12: Да повтаряме (Създаване на цикли) – Учебен план, Видео урок, Работен лист Дейности, Лист за оценяване

Урок 13: Лабиринт: цикли – Учебен план

Урок 14: Пчела: цикли – Учебен план

Урок 15: Голямото събитие – Учебен план, Видео урок, Работен лист Дейности, Лист за оценяване

Урок 16: Театрална лаборатория: Създаване на история – Учебен план, Видео урок

Урок 17: Достигаме безопасно до места – Учебен план, Видео урок, Лист за оценяване

Урок 18: Художник – цикли – Учебен план