СТЕМ ОБУЧЕНИЕТО – ФОРМУЛА НА УСПЕХА
(1 кредит) – 12 юни 2021

В курса ще придобиете знания за:
– Възникване, етапи, цели и умения в STEM обучението;
– Успешни STEM стратегии в обучението;
– Изисквания при дизайн на STEM обучителна среда;
– STEM проекти по предметни области;
– Разработване на индивидуален план за STEM сценарий;
– Критерии за анализ на резултатите от STEM проекта;
– Оценка на STEM проект.
Всеки участник ще получи допълнителни учебни материали в платформата BlackBoard.

Компетентности, които ще придобиете:
Академични компетентности:
1. Иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава.
2. Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности.
3. Познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес.
Педагогически компетентности:
1. Умее да дефинира ясни образователни цели, планира подходи и техники за учене и мотивиране на учениците.
2. Осигуряване позитивна образователна среда за STEM уроци, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им.
3. Познава възможностите и умее да подбира и прилага ефективни, иновативни методи и използва подходящи средства и материали (в т.ч. учебници, учебни помагала, познавателни книжки, учебни и дидактически материали и други източници на информация, включително създадени от самия него) за самоподготовката и при реализиране на STEM часа.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 12 юни 2021. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard.

Цена: 60 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като заплатите таксата за курса, най-късно 3 дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

За да се запознаете с Декларацията за защита на личните данни натиснете ТУК!

За изпращане на данни за удостоверение натиснете ТУК!

Забележка: Ако искате да изпратите данни за няколко участника, можете да не попълвате формуляра за всеки поотделно, а да изпратите на нашия мейл didacta@didactaconsult.com попълнената таблица от следния линк: http://didactaconsult.com/wp-content/uploads/2021/05/Stem_1kredit_12062021.xlsx

Начин на завършване:
Изготвяне на примерен план за STEM урок.
Срок за разработване и изпращане – 10 дена след приключване на обучението – 24 юни 2021 г.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка – натиснете ТУК!

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД
BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255