Предлагаме на Вашето внимание електронен учебник

„Методика на обучението по Компютърно моделиране в 4-ти клас“

 

Методиката разглежда всички елементи на дидактическата система: цели, учебно съдържание, принципи на обучението, методи и средства за обучение, организационни форми, методи за контроли и оценка.

Глобалните цели на обучение са дефинирани съгласно учебната програма в 4-ти клас. В методиката се предлага инструментариум за индивидуализация на конкретните цели в зависимост от мотивите и възможностите на обучаемите.

Учебното съдържание е под формата на задания с различни нива на сложност.

Водещи принципи в обучението са: достъпност, съзнателност и активност и индивидуален подход.

Основен метод за обучение е играта. Средствата за обучение са средата на програмата Scratch и платформата Code.org.

Основна организационна форма е самостоятелната работа.

Като приложение към методиката се предлагат и дидактически материали (видео филми, планове на уроци, работни листа и др.) от платформата Code.org. Материалите се разпространяват безплатно.

Цена: 19.99 лв.

Можете да го свалите от ТУК!
Инструкция за инсталиране КМ3