ПРОЕКТИРАНЕ НА STEM УРОК –
(1 кредит) – 26 юни 2022

Курсът е предназначен за формиране на умения за разработване и реализиране на учебни сценарии в STEM урок; овладяване на ефективни STEM инструкции в класната стая.
Предоставят се знания за STEM дигитални компетенции, STEM методи и модели в клас; възможностите за използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно.
Разглеждат се и функциите на STEM технологии при проектиране на примерна рамка за STEM урок.

Преминалите обучение ще придобият знания за да могат да:
– Проектират план за STEM урок съобразно критериите за ефективни STEM инструкции в класната стая;- Владеят STEM технологии, инструменти и приложения.
– Обясняват със свои думи DENT модела при разработване на индивидуален STEM проект;
– Организират познавателната дейност на обучаемите, като интегрират дигитални STEM умения в урока.

На всеки участник в курса се предоставят безплатни учебни материали в платформата BlackBoard.

Компетентности, които ще придобиете:
Академични компетентности:
STEM методи и модели в смесена среда; STEM технологии, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава.
Педагогически компетентности:
Умения да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си, да подпомага и мотивира децата/учениците за формиране на ключови умения в STEM.
Осигуряване позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им.
Владее STEM методи и модели за ефективни STEM инструкции в смесена среда.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 26 юни. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard.

Цена: 50 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение. Ако попълвате заявката за повече участници е необходимо да им препратите линка за данните, като им препратите мейла за потвърждение,  получен от нас.

След като заплатите таксата за курса, най-късно 3 дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл!

 

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД
BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315


Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255