СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на умения да използване на виртуални средства в процеса на преподаване и учене. Курсът предоставя знания за: видове структура, функции и възможности на платформите за обучение; възможностите за използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно. Разглеждат се и функциите на компонентите на софтуерните платформи: системи за управление на обучението (LMS) системи за управление на учебното съдържание (CLMS), системи за анализ на обучението (LAS). Практическата работа е свързана с разработването на учебно съдържание в среда на софтуерната платформа BlackBoard. Всеки курсист разработва две курсови задачи. Първата „Изграждане на съдържание в BlackBoard“, втората „Създаване на оценяване“ по дисциплината, по която е преподавател. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 48 часа – 3 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна