ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ – 32 ЧАСА

Предназначение: Програмата е предназначена за всички участници в образователните процеси – от най-ниското ниво на преподаване до най-висшето ниво на управлението им. Представят се ежедневно използваните информационно-управляващи системи(ИУС) чрез научния системен подход-техните изисквания, характеристики и приложения. Посредством структурния системен анализ и синтез обучаемите изграждат знания и умения за създаване и експлоатация на вече съществуващи в образователното пространство ИУС. Така преподавателят представя и изисква от обучаемите използването на реални, научни критерии за знанието и ефективно използване на информационно-комуникационните ресурси, с които разполагат учениците. В курса се представят: изискванията към ИУС, начините за тяхното оценяване, жизнения им цикъл, както и подходите за тяхната подмяна. Особенно внимание се обръща на оторизирания достъп до различните типове ИУС на различните нива, както и на информационната сигурност. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна