ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Предназначение: Курсът е предназначен за специалисти с висше образование (не хуманитарно), които желаят да придобият право да преподават специални предмети в Професионалните гимназии. 
Краен контрол: държавен изпит

Документ: свидетелство

Форми на обучение: редовно, задочно, дистанционнo
Цена: 1100 лв.
Учебен план