Курс “Учене чрез правене – методика за учене и формиране на меки умения у обучаемите”

Традиционната методика, която се използва в нашата образователна система акцентира върху преподаването. Ученето е оставено на обучаемите и преди всичко се свежда до научаване на преподадения урок и възпроизвеждането му ако те изпитат. Следователно набляга се на декларативните знания.

Предлаганата методика акцентира върху ученето. В нея водеща е дейността, която трябва да формират обучаемите по всяка дисциплина. Нещо повече, тъй като всяка дейност е интердисциплинарна, това позволява формирането и на така наречените меки умения.

В курса Вие ще придобиете знания и ще можете да:

  • Организирате учебния процес „отзад-напред“. Какви цели трябва да постигнат обучаемите като краен резултат от обучението по съответната дисциплина;
  • Използвате инструментите на методиката при обучението на Вашите ученици;
  • Прилагате „обърната класна стая“ в учебния процес;
  • Формирате основните меки умения чрез дейността на Вашите ученици;
  • Изграждате среда за обучение на Вашите ученици по преподаваната от Вас дисциплина;
  • Използвате интерактивни методи в обучението;
  • Промените изцяло съдържанието на урока като основна форма на обучение.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home).

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Краен контрол:задачи
Документ: удостоверение
Форма на обучение: присъствено-дистанционна