STEM модели и дейности в ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата е предназначен за учители в Детски градини и предучилищни групи:
– формиране на умения;
– реализиране на учебни ситуации и дейности в STEM;
– овладяване на ефективни STEM инструкции в Детската градина.

Обучението е адресирано към педагози, които работят в детските градини и са мотивирани да променят модела на преподаване с въвеждане на STEAM ситуации.
Ще отговорим на въпросите:
Как запознаваме децата с научните факти?
Как да развиваме детската креативност чрез експерименти и проекти?
Можем ли да създадем истории в лаборатории?
Малки ли са децата за кодиране?
По време на обучението предоставяме дигитална библиотека с ресурси, примерни ситуации и казуси за деца от 4 до 7 години.

Курсът предоставя знания за:
– STEM дигитални компетенции;
– STEM методи и модели в детската група;
– възможности за използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно.
Разглеждат се и функциите на STEM технологии при проектиране на примерна рамка за STEM ситуация и дейности.
Практическата работа е свързана с разработването на учебно съдържание в среда на софтуерната платформа BlackBoard. Всеки курсист разработва курсова задача: „Индивидуален план за STEM ситуация или STEM дейност“, STEM идея.
Преминалите обучение ще придобият знания за да могат да:
– Проектират индивидуален план за STEM ситуация;
– Обясняват със свои думи DENT модела при разработване на индивидуален STEM проект;
– Организират познавателната дейност на обучаемите, като интегрират дигитални STEM умения в учебната ситуация.

Обучението има дейностен и практико–приложен характер.

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Технически и софтуер: мултимедия; интерактивна бяла дъска; платформа за обучение BlackBoard;
Информационни: 1. Мултимедийни презентации. 2. Тестове в BlackBoard

Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
Частично присъствена
Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1
Начин на завършване на обучението:
Индивидуална и/или групова задача.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Документ: удостоверение