Курс “STEM модели и дейности в ДЕТСКАТА ГРАДИНА”

Програмата е предназначена за формиране на умения за разработване и реализиране на учебни ситуации и дейности в STEM; овладяване на ефективни STEM инструкция в детската градина.

Курсът предоставя знания за STEM дигитални компетенции, STEM методи и модели в детската група; възможностите за използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно. Разглеждат се и функциите на STEM технологии при проектиране на примерна рамка за STEM ситуация и дейности.

Преминалите обучение ще придобият знания за да могат да:
– Проектират индивидуален план за STEM ситуация;
– Обясняват със свои думи DENT модела при разработване на индивидуален STEM проект;
– Организират познавателната дейност на обучаемите, като интегрират дигитални STEM умения в учебната ситуация.

Обучението е адресирано към педагози, които работят в детските градини и са мотивирани да променят модела на преподаване с въвеждане на STEAM ситуации.

Ще отговорим на въпросите:

Как запознаваме децата с научните факти?

Как да  развиваме детската креативност чрез експерименти и проекти?

Можем ли да създадем истории в лаборатории?

Малки ли са децата за кодиране?

По време на обучението  предоставяме  дигитална библиотека с ресурси, примерни ситуации и казуси за деца от 4 до 7 години.

Практическата работа е свързана с разработването на учебно съдържание в среда на софтуерната платформа BlackBoard.

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255