Дизайн на урока с интегриране на технологии

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на умения да използване на виртуални средства в процеса на преподаване и учене. Курсът предоставя знания за: видове структура, функции и възможности на платформите за обучение; възможностите за използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно. 

Практическото обучение е насочено към начални учители, които имат интерес към съвременните модели на преподаване и учене с използване на технологии и реализиране на проектен  подход в клас.

По време на обучението усвоявате знания за работа с образователни платформи и дигитални инструменти за ефективно седмично планиране, дигитални ресурси за организиране на работата на класния ръководител, модели и решения за използване на добавена реалност в класната стая, платформи и приложения за осъществяване на задачите  в  урока и оценяване на  учениците.

Всеки обучаем има достъп до виртуална библиотека с дигитални ресурси и образователни платформи.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– Използват проектния подход в клас с интегриране на технологии;
– Подбират учебно съдържание и инструменти за оценяване с използване на изучените платформи и дигитални приложения;
– Подбират модели за интегриране на платформи за добавена реалност в обучението.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 2 кредита.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна