Дизайн на урока с интегриране на технологии

Предназначение: Програмата е насочена към:

 • Учители – прогимназиален етап;
 • Учители – начален етап;
 • Учители – предучилищно образование.
 • Целта на предложената програма е да запознае педагозите с най-новите дигитални инструменти за работа в училищна среда, да развие учителските умения за ефективно използване на технологии в образователния процес ;
 • Освен богат набор от информация за развитието на тази сфера, обучението предлага подробно разглеждане на конкретни методи, също така практически упражнения и работа с конкретни инструменти, за да се развият уменията на участниците;
 • Разглежданата тематика е структурирана в следните познавателни структури:
  • Интеграция на дигитални инструменти в учебния план и уроците;
  • Създаване на интерактивни уроци с използване на платформи за учене;
  • Използване на мултимедийни ресурси за обогатяване на учебните материали;
  • Управление на урока с помощта на дигитални инструменти и образователни платформи;
  • Мониторинг и оценяване на индивидуалния напредък на всеки ученик;
  • Практически съвети за интеграция на нови технологии в STEM проектно обучение;
  • Тенденции в развитието на технологиите в образованието – добавена реалност, виртуална реалност и изкуствен интелект.

Предоставяме ви виртуална библиотека с дигитални инструменти, която ще имате възможност да използвате при планиране и реализиране на вашите уроци.

Методи на обучение:

 • Лекционен курс;
 • Практически курс – демонстрация и насоки за работа с дигитални инструменти и платформи „стъпка по стъпка“;
 • Дискусия – открита дискусия по проблеми на темата с активно участие на участниците в обучението;
 • Онлайн подготовка – работа по материали, предоставени в платформата Black Board;
 • Четири консултации в платформата Teams в едномесечен срок след обучението.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– Използват проектния подход в клас с интегриране на технологии;
– Подбират учебно съдържание и инструменти за оценяване с използване на изучените платформи и дигитални приложения;
– Подбират модели за интегриране на платформи за добавена реалност в обучението.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 1 кредит.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна