Дизайн на урока с интегриране на технологии

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на умения да използване на виртуални средства в процеса на преподаване и учене. Курсът предоставя знания за: видове структура, функции и възможности на платформите за обучение; възможностите за използването им в обучението „лице в лице“, смесено и дистанционно. 

Практическото обучение е насочено към начални учители, които имат интерес към съвременните модели на преподаване и учене с използване на технологии и реализиране на проектен  подход в клас.

По време на обучението усвоявате знания за работа с образователни платформи и дигитални инструменти за ефективно седмично планиране, дигитални ресурси за организиране на работата на класния ръководител, модели и решения за използване на добавена реалност в класната стая, платформи и приложения за осъществяване на задачите  в  урока и оценяване на  учениците.

Всеки обучаем има достъп до виртуална библиотека с дигитални ресурси и образователни платформи.

В курса ще придобиете знания и ще можете да:
– създавате Ваши екипи за проектно обучение като използвате платформите за добавена реалност Padlet, Google Earth, Google Art Culture или Ting Ling;
– оптимизирате организацията в класната стая като използвате платформите ClassDojo и Canva;
– създавате Ваши тестове, викторини, работни листи за дизайна на Вашия урок с използване на платформата Learning Apps;
– създавате цифрови книги с Book Creator;
– създавате свои собствени образователни ресурси с Wordwall;
– създавате мисловни карти с Mindomo;
– създавате “живи” работни листи за домашна работа на учениците;
– придобиете умения за работа с инструментите на Liveworksheets за получаване на обратна връзка от домашните задания на Вашите ученици;
– придобиете умения за работа с инструментите на Qizizz, Kahoot, Смарт Тест, Plickers за получаване на обратна връзка от Вашите ученици.

Преминалите обучение ще придобият знания да:
– Използват проектния подход в клас с интегриране на технологии;
– Подбират учебно съдържание и инструменти за оценяване с използване на изучените платформи и дигитални приложения;
– Подбират модели за интегриране на платформи за добавена реалност в обучението.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 16 часа – 2 кредита.

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255

Краен контрол: задачи
Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна