ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

Предназначение: 

Курсът е предназначен за класни ръководители и преподаватели в УЧИЛИЩА и ДЕТСКИ ГРАДИНИ, които според изискванията на МОН, на всеки четири години трябва да актуализират знанията си за „Възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП“.

В курса ще актуализирате знанията си по методиката „Учене чрез правене“ във възпитанието и обучението по БДП и ще придобиете знания да разработвате и използвате в процеса на възпитанието и обучението по БДП на интерактивни методи.

Ще придобиете знания и за:
– традиционния и интерактивния модел на обучение;
– най-новата психологическа теория за учене „конструктивизма“, която е и теоретична основа на интерактивното обучение;
– предимствата на интерактивността в обучението;
– недостатъците на интерактивността в обучението;
– основните принципи на интерактивтостта;
– ситуационните методи в обучението;
– дискусионните методи в обучението;
– опитно емперичните методи в обучението.

Всеки участник получава безплатно следните учебни материали:
1. Методика на обучението на децата и учениците  по БДП.
2. Сборник с над 1300 тестове и казуси по БДП за 1-12 клас, подходящи за състезания по БДП.
3. Христоматия по БДП.
4. Цели на обучението по БДП.
5. 9 презентации за най-често използваните интерактивни методи, както за интерактивния модел на обучение.

Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home). 

За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Краен контрол:задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна