Програма ‘Амортизации’

Информационна система АМО следи основните средства на предприятието и начислява амортизациите.

Основните средства могат да се следят по групи, по помещения, по материално отговорните лица и др. Допуска се колективна материална отговорност за определени основни средства.

“АМО” автоматизира преоценката на дълготрайните активи с посочените от потребителя коефициенти.

Работи в среда на DOS.

Цена: 360 лв.

Гаранционен срок – 12 месеца.