ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО

Предназначение: Програмата е предназначена за формиране на знания за използване на интерактивни методи при обучението „лице в лице“ (присъствено), смесено и дистанционно.

Тя съдържа следните модули: Интерактивен образователен модел; Конструктивизмът – теоретична основа на интерактивността в обучението; Ситуационни методи; Дискусионни методи; Опитно-емпирични методи (метод на проектите). Практическата работа представлява упражнения за всеки интерактивен метод.

–  „конструктивизма“, като теория за учене;
–  общуването в процеса на обучение в интерактивния модел;
–  проблеми на интерактивното обучение;
– очаквания при интерактивното обучение;
–  основни ситуационни методи за обучение;
– основни опитно-емпирични методи за обучение.

Курсът завършва с защита на курсовата работа и заключителен тест. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/).

32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна