Информационно обслужване

   Учебна документация по Наредба 41

   Учебна документация за получаване на лиценз от НАПОО

Дидактически средства

   Безплатни учебни материали от CODE.ORG

    Учебник „Методика на обучението по Компютърно моделиране в 3-ти клас“

    Учебни филми по “Компютърно моделиране в 3-ти клас”

    Учебни филми по управление на автомобила

   Учебни помагала

Учебни помагала по Безопасност на движението

No

Заглавие

Автор

Издателство

Год.

Цена

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Учебна литература за учителя

1.                   

Методика на обучението на децата и учениците по БДП

д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2020

5,60

2.                    Електронен сборник “Тестове по Бeзопасност на движението по пътищата за 1-12 клас” д-р Красимир Спиров, Марияна Маринова
Дидакта Консулт 2019 19,99

ВОДАЧИ НА МПС

Учебна литература за инструктори

 3. Технология на възпитанието, обучението и изпита на водачи на МПС д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2008 20,00

Учебна документация

4.                    Мултимедийна презентация “Безопасност на движението по пътищата”, “Поведение при ПТП” Дидакта Консулт 2013 49,50
5.                    Мултимедийна презентация “Устройство на автомобила” Дидакта Консулт 2007 49,50
6.                    Учебни филми по управление на автомобила (14 бр.) Дидакта Консулт 2008 82,00

Допълнително обучениена водачи на МПС за частично възстановяване броя на точките

7.                Мултимедийна презентация “Допълнително обучение на водачи на МПС” Дидакта Консулт 2013 29,50

Материали за обучение по Наредба 41

8.                Методика на обучението за професионална квалификация “Превоз на пътници” Дидакта Консулт 2010 30,00
9.                Методика на обучението за професионална квалификация “Превоз на товари” Дидакта Консулт 2010 30,00
10.                Мултимедийни презентации “Превоз на товари” Дидакта Консулт 2010 79,50
11.                Мултимедийни презентации “Превоз на пътници” Дидакта Консулт 2010 79,50