8 юли 2024
МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – ПЪРВОНАЧАЛЕН (1 кредит)

2 септември 2024
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП – ОПРЕСНИТЕЛЕН (1 кредит)

2 септември 2024
МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – ПЪРВОНАЧАЛЕН (1 кредит)


22 юни 2024
ДИЗАЙН НА УРОКА С ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ (1 кредит)

22-23 юни 2024
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ (1 кредит)

5, 7 и 9 август 2024
МЕТОДИКА, СРЕДА И СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИТ В 5, 6 И 7 КЛАСОВЕ” (2 кредита)

3 и 4 септември 2024
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3 И 4 КЛАС (2 кредита)

Уважаеми колеги, ако желаете да направите групова заявка (над 10 човека) за един или за няколко курса по БДП, молим да изтеглитеЗАЯВКА” от ТУК! иСПИСЪК С УЧАСТНИЦИ” от ТУК!, да ги попълните и да ги изпратите на нашия мейл didacta@didactaconsult.com. Посочете датите, за които желаете да се запишете.  Ако желаете заявка за конкретна дата (извън посочените) за дистанционно, присъствено или изнесено обучение ни потърсете за информация на тел.: 0892 230 948, 0887 303 255