Фирма “Дидакта Консулт” е основана през 1991 г. с основен предмет на дейност информационно обслужване на учебните заведения в Република България. От нашите услуги и продукти всяка година се ползват над 1000 детски градини, училища, професионални гимназии и други образователни институции.

С годините дейността ни се разшири в областта на образователните технологии.

КОЛЕКТИВ:

д-р Красимир Михайлов Спиров – доцент по Образователни технологии в Инженерно-педагогическия факултет на Техническия университет – София. Президент на фирмата.

магистър икономист Милена Красимирова Недева – магистър по икономическо управление и бизнес администрация. Управител на фирмата.

Галина Христова Кирилова – Технически сътрудник.

магистър по математика Стоян Славейков Грозданов – системен програмист.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Бургас доц. д-р инж. Драгомир Господинов Добруджалиев
телефон: 0889 099 038
електронна поща: Dobrudjaliev@abv.bg

Разград Ненко Неделчев
телефон: 0878 833 639
електронна поща: nenko@proshe.bg

Враца Валери Борисов
телефон: +359 92 625 173, 0898 544 281
електронна поща:
valeri_borisov@abv.bg

Каварна Милена Недева
телефон: 0887 303 255, 0895 586 512
електронна поща: mi69@abv.bg