Курс “ДИЗАЙН НА УРОКА С ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ”

Здравейте,
бих искала още веднъж да изкажа своето удовлетворение от курса – това наистина се оказа най-ползотворният за мен.
Познавах повечето платформи, но едва сега видях ползите от някои. Впечатлена съм от начина, по който беше организиран курсът и самата платформа.
Следя предстоящите курсове и с удоволствие ще се включа в подходящ за мен.
Благодаря ви и ви желая здраве и много доволни курсисти!
Поздрави, Виктория

Курс “МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3 и 4 КЛАС”Курс “ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП”Курс „МЕТОДИКА, СРЕДА И СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5-ТИ, 6-ТИ И 7-ТИ КЛАСОВЕ“

 

 

 

 

Здравейте, господин Спиров!

Разработения от нас проект е в състав от трима колеги – имената и факултетните ни имена съм отразила в разработката. Надявам се, че сме успели да се доближим и отговорим поне в известна степен на Вашите изисквания и очаквания от нас.

Използвам възможността искрено да Ви благодаря за проведеното обучение и преди всичко за изключително ценната и полезна с практическия си смисъл информация, която ни предоставихте. В сферата на образованието съм само от една учебна година, но в предишната си професионална сфера имах възможността да участвам в множество тренинги и обучения. Категорично смятам, че обучител като Вас се среща изключитено рядко. И това не е опит за комплимент, а факт. Заради Вашата ерудираност, безценен и всеобхватен опит, заради всички практически истини, които споделихте с нас, заради примерите, които ни дадохте, заради мотивацията, която предизвикахте у нас и накрахте да се замислим над действителните и полезни аспекти в процеса на обучение като цяло.

Оставам с искрени адмирации и благодарност към Вас! Както и с убеждението, че образованието в БГ има нужда точно от преподаватели като Вас!

Поздрави,

Гергана Йорданова

ОУ “Георги Бенковски” – гр. Бургас

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3 и 4 КЛАС –
АНКЕТА

д-р инж.-хим. Диляна Мурджева

ОУ “Христо Груев Данов“ – гр. Клисура

Казвам се Диляна Мурджева. Работя в ОУ “Христо Груев Данов“ – гр. Клисура. Колежката по Компютърно моделиране излезе в отпуск по майчинство и аз поех часовете и. Имах нужда от допълнително обучение.

В интернет попаднах на сайт на вашата фирма. Записах се при вас за обучение по Компютърно моделиране. По телефона се свързах с г-жа Галина Кирилова. От нея разбрах, че се набират курсисти за провеждане на онлайн дистанционно обучение в платформа BLACKBOARD. Имаше объркване с превода на таксата, което наложи присъединяването ми към групата няколко дни по- късно. Закъснях и за лекциите, но г-жа Кирилова ми предостави телефонен номер за връзка на г-жа Йорданка Добрева, която ми обясни, че за да завърша обучението си заедно с групата е необходимо да се справя с поставените задачи в определения срок.

Работя на компютър, но не съм от поколението израсло с новите технологии. Притеснението ми беше голямо.

Влязох в платформата и се сблъсках с несигурността си. Обърнах се за съдействие към г-жа Добрева. Не съм очаквала, че отсреща ще срещна човек с „ГОЛЯМО СЪРЦЕ“. От г-жа Добрева получих не само знания, но и много ценни съвети и насоки за работата ми с децата по компютърно моделиране – 3 и 4 клас. Не знаех, как да си организирам часовете по тази дисциплина. Тя пое двете ми разплакани очи, избърса сълзите в тях и ми каза: „От днес имаш мен! Ще ме питаш за всичко по всяко време!“ Не можех да повярвам! Звънях по всяко време, консултирах се, споделях, обменях информация, чувствах се спокойна и уверена. Работех до късно вечер, за да мога да настигна моите колеги.

Завърших успешно!

Трудните пътища често водят до красиви места.

Вече два месеца след приключване на обучението ми аз поддържам връзка и продължавам да се консултирам с този невероятен човек и професионалист.

Благодаря Ви, г-жо Добрева! Малките жестове оставят дълбока следа в душата, защото са непринудени, неочаквани и искрени. За тях не са необходими предварителни подготовки, време и средства, а само силно желание да направиш някого щастлив! Благодаря Ви от цялото си сърце за опората и подкрепата! Бъдете здрава! Бъдете Благословена!

Благодаря на целия екип за организацията в платформа BLACKBOARD! Има достатъчно материали – прикачени файлове, материали по теория и видеоматериали за практическите задачи, от които всеки заинтересован може да добие представа за обучението.

Вижда се, че професионалистите са свършили добра работа. Поздравления!

Пожелавам на целия екип на Център за професионално обучение по Компютърно моделиране здраве и много нови успехи на професионалното поприще!

 

Завършване на курс по БДП

Олеся Бишир-Станчева

Благодаря ви, д-р Спиров!

След онлайн консултацията с вас научих доста полезни неща за обучението и наистина дадох на учениците възможност да бъдат по-активни в часовете. Например, в часовете за пътните знаци последвах съвета ви и получих снимки на знаци, които учениците са видяли по пътя към и от училището. А Google map използвахме в часа, когато говорихме за пътищата и всеки ученик с голямо удоволствие си използва телефона и обясни избрания от него маршрут.

Благодаря ви още веднъж!
Бъдете здрави!

Поздрави!


Краса Атанасова,

ОУ “Св. Климент Охридски”, Бургас

Здравейте!

Благодаря Ви за новите знания, които получих от участието си във вашето обучение!

Бъдете здрави!