Учебно заведение:

  Град , ул.

  Данни за фактура:

  Булстат: , Получател:

  Лице за контакт: , Тел.

  е-майл

  Изберете курс: Брой курсисти:
  Методика на разработването и конструирането на
  дидактически текстове - 2 кредита:
  Технология на изграждането на курсове за онлайн
  и дистанционно обучение - 2 кредита:
  Техника за дефиниране на учебните цели - 2 кредита:
  Софтуерни платформи за обучение - 3 кредита:
  Педагогическа превенция на виртуална агресия -
  3 кредита:
  Проектно-базирано обучение - 1 кредит:
  Мениджмънт на ученическия клас - 1 кредит:
  Personality & team building. Групово-динамичен тренинг
  за психокомфорт и работа в екип - 2 кредита:
  Интерактивни методи в обучението - 2 кредита:
  Теоретични основи на виртуалното обучение
  - 3 кредита:
  Информационни и комуникационни технологии
  в обучението и работа в дигитална среда - 3 кредита:
  Учителят в информационния век и виртуалното
  пространство - 2 кредита:
  Учителят в информационния век и виртуалното
  пространство - 3 кредита:
  Методика на разработването и конструирането
  на дидактически тестове - 3 кредита:
  Технология на изграждането на курсове
  за онлайн и дистанционно обучение - 3 кредита:
  Информационно-управляващи системи в
  образователните процеси - 2 кредита:
  Информационно-управляващи системи в
  образователните процеси - 3 кредита:
  Информационна култура и информационна сигурност
  в образователните институции - 2 кредита:
  Информационна култура и информационна сигурност
  в образователните институции - 3 кредита:
  Интернетика в образованието - 2 кредита:
  Интернетика в образованието - 3 кредита:
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]