Учебно заведение:

  Град , ул.  Данни за фактура:

  Булстат: , Получател:

  Лице за контакт: , Тел.

  е-майл  Изберете курс: Брой курсисти:

  Методика на разработването и конструирането на
  дидактически текстове - 2 кредита:

  Технология на изграждането на курсове за онлайн
  и дистанционно обучение - 2 кредита:

  Техника за дефиниране на учебните цели - 2 кредита:

  Софтуерни платформи за обучение - 3 кредита:

  Педагогическа превенция на виртуална агресия -
  3 кредита:

  Проектно-базирано обучение - 1 кредит:

  Мениджмънт на ученическия клас - 1 кредит:

  Personality & team building. Групово-динамичен тренинг
  за психокомфорт и работа в екип - 2 кредита:

  Интерактивни методи в обучението - 2 кредита:

  Теоретични основи на виртуалното обучение
  - 3 кредита:

  Информационни и комуникационни технологии
  в обучението и работа в дигитална среда - 3 кредита:

  Учителят в информационния век и виртуалното
  пространство - 2 кредита:

  Учителят в информационния век и виртуалното
  пространство - 3 кредита:

  Методика на разработването и конструирането
  на дидактически тестове - 3 кредита:

  Технология на изграждането на курсове
  за онлайн и дистанционно обучение - 3 кредита:

  Информационно-управляващи системи в
  образователните процеси - 2 кредита:

  Информационно-управляващи системи в
  образователните процеси - 3 кредита:

  Информационна култура и информационна сигурност
  в образователните институции - 2 кредита:

  Информационна култура и информационна сигурност
  в образователните институции - 3 кредита:

  Интернетика в образованието - 2 кредита:

  Интернетика в образованието - 3 кредита:

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]