Учебно-технически средства

Доставка на всякаква техника, необходима в едно училище - шрайбпроектори, аспектомати, видеомагнетофони, телевизори и др., както и консумативи за нея.
Консумативи

Всички видове консумативи за училището Ви:

• училищна документация - дневници, бележници, главна книга, личен картон и др.;

• тебешири, маркери и др.;

• тетрадки;

• пластелин, бои, блокчета за рисуване и др.;

• консумативи за учебните лаборатории;

• канцеларски материали.