Компютърна техника

Предлагаме:

• компютърни конфигурации, съобразени с конкретните нужди;

• периферия - принтери, скенери, модеми;

• изграждане на локални мрежи;

• консумативи.