! Scottie Go! Edu – незаменим помощник в STEM обучението, Компютърно моделиране и ИТ !
 
Новата иновативна образователна игра Scottie Go! Edu въвежда децата от 6 до 15 г. в света на програмирането:¶
 
– подходяща за SТЕМ обучението във Вашето училище или като полезен подарък за Вашето дете.
– подпомага учебния процес в часовете по Компютърно моделиране и ИТ.
– помага за развиване на алгоритмична интуиция и логическото мислене на учениците, в съответствие с най-новите разработки в методологията.¶
Със Scottie Go! Edu може да ползвате оригинални учебни сценарии за 6-9 г., 9-12 г. и 12-15 г., които ще подпомогнат усвояването на учебния материал!
Разходът може да бъде финансиран по НП “ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ”.
 
ENG_edu-zestaw.jpg
“Скоти е смело, любознателно и умно малко извънземно, което непрекъснато попада на невероятни приключения, докато се опитва да научи повече за света около себе си. Годината е 2030 г. и неговият космически кораб внезапно се поврежда и се разбива на планетата Земя. Сега той се нуждае от помощта на учениците! Мисията на децата е да му помогнат да намери 10-те изгубени части от неговия кораб, които са разпръснати из Земята, за да може да се върне на родната си планета. За да постигнат това, те трябва да кодират – да създадат подходящи програми за Скоти с картонените плочки – и да изпълнят 91 мисии с нарастваща трудност. В процеса те ще открият и ще научат повече за ключови концепции за програмиране…”.

Scottie Go! Edu е новаторска комбинация от интерактивно образователно приложение, проектирано като игривизиран курс за основи на програмирането и картонени плочки, които учениците използват за съставяне на програми.
Кинестетичният аспект на играта помага на децата да преодолеят бариерите по отношение на разбирането на абстрактни понятия и улеснява работата в екип.
Внимателно проектираната игрова среда постепенно въвежда играчите в света на програмирането и развива тяхната алгоритмична интуиция.
 
 
 
Допълнително ще можете да ползвате оригинални учебни сценарии за 6-9, 9-12 и 12-15 годишни:
 
Сценарий 6-9 “Уча програмиране”
ОБЩА ЦЕЛ
Запознаване с основните понятия, използвани в програмирането.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Знания:
•    Учениците формулират понятията команда и
програма, като изпълнение на команди в даден ред.
•   
Учениците обясняват, че изпълнението на команди по правилен начин ще доведе до решаване на проблем.
Умения:
•    Учениците създават команди, които водят до решаване на проблем.

Сценарий 9-12 “ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА SCOTTIE. Да научим за Scottie Go! Edu!”
ОБЩА ЦЕЛ
Запознаване на учениците със Scottie Go! Edu. Въведение в програмирането. Въвеждане на следните понятия: команда, алгоритъм.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Умения
• Учениците използват Scottie Go! Edu със сканиращи устройства.
• Учениците създават прости линейни команди и алгоритми.
• Учениците обясняват как работи даден алгоритъм.
• Учениците (индивидуално или в група) дефинират проблем или проблемна ситуация.
• Учениците обясняват понятията команда и алгоритъм.
• При работа в групи учениците подобряват уменията си, свързани с обсъждане, преговори и решаване на спорни въпроси.
• Учениците създават компютърна програма, работейки съвместно.


Сценарий 12-15 “ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА SCOTTIE. Да научим за Scottie Go! Edu! Въведение в програмирането”
ОБЩА ЦЕЛ
Запознаване на учениците със Scottie Go! Edu. Въведение в програмирането.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Умения:
• Учениците използват Scottie Go! Edu със сканиращи устройства.
• Учениците обясняват понятието команда, алгоритъм и програма.
• Учениците демонстрират умения да напишат диаграма на блок-схема за кратък алгоритъм;
• Учениците (самостоятелно или в група) дефинират проблем или проблемна ситуация;
• При работа в групи учениците усъвършенстват уменията си за дискусия, преговори и решаване на спорни въпроси;
• Учениците създават компютърна програма, работейки в сътрудничество.


Благодарение на използването на мобилни, дигитални устройства и механиката на дъската за игри, обучението със Scottie Go! е забавно, интересно и увлекателно!
 
ИГРАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА СТЕМ ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ, КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИТ ИЛИ КАТО ПОЛЕЗЕН ПОДАРЪК ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!
 
Комплектът съдържа:
– 179 картонени плочки, използващи се за писане на команди;

– 1 игрална дъска за работа с плочките;
– Игрален органайзер ;
– Ръководство за потребителя;
 – Scottie Go! продуктов ключ.
 
Цена за 1 комплект: 154.00 лв.
Срок за доставка:
5-7 работни дни.
Цена за доставка:
според тарифите на куриерската фирма, която Вие посочите.
Плащане:
по банков път (доставката се заплаща отделно на куриерската фирма).

Можете да заявите Scottie Go! Edu ТУК!
 
 
За допълнителна информация:
Милена Недева, тел.: 0887303255,
електронна поща: didacta@didactaconsult.com, mi69@abv.bg