ПРАКТИЧЕСКИ САМОУЧИТЕЛИ

по

WORD и EXCEL

 

Цена: 24,50 лв.

Практически самоучител Word е интерактивен мултимедиен курс, с който Вие можете бързо и лесно да усвоите знания за работа с текст, таблици и графики.
С този курс ще придобиете умения за изготвяне на документи, техническа и икономическа документация и много други, необходими ежедневно на работното Ви място. Също така Вие ще можете да се подготвите по най-добър начин за успешно полагане на изпитите за международно признати сертификати за компютърни умения, като: ECDL, IT-card, MOUS и др.

Продуктът се състои от:
Учебна част - обяснение и инструкции за демонстриране на програмата с Вашето интерактивно участие при реализацията им. Вие постоянно изпълняване задачи и така се гарантира пълното разбиране и трайното запаметяване на материала.
Тестове за проверка на знанията.
Практика - възможност за допълнителни занимания по собствен избор с реален Word.
Бележки - възможност да копирате важни за Вас текстове от обясненията във Ваш бележник, както и да записване свои коментари.
Речник - обяснения на най-често използваните термини при работа с компютърни програми.

Някои основни предимства: гласови обяснения, дублиране на обясненията с текст на екрана, възможност за спиране, пускане, повтаряне на произволна тема от съдържанието.

 

Цена: 24,50 лв.

Практически самоучител Excel е интерактивен мултимедиен курс, с който Вие можете бързо и лесно да усвоите знания за работа с текст, таблици и графики.

С този курс ще придобиете умения за изготвяне на документи, техническа и икономическа документация и много други, необходими ежедневно на работното Ви място. Също така Вие ще можете да се подготвите по най-добър начин за успешно полагане на изпитите за международно признати сертификати за компютърни умения, като: ECDL, IT-card, MOUS и др.

Продуктът се състои от:
Учебна част - обяснение и инструкции за демонстриране на програмата с Вашето интерактивно участие при реализацията им. Вие постоянно изпълняване задачи и така се гарантира пълното разбиране и трайното запаметяване на материала.
Тестове за проверка на знанията.
Практика - възможност за допълнителни занимания по собствен избор с реален Ecxel.
Бележки - възможност да копирате важни за Вас текстове от обясненията във Ваш бележник, както и да записване свои коментари.
Речник - обяснения на най-често използваните термини при работа с компютърни програми.

Някои основни предимства: гласови обяснения, дублиране на обясненията с текст на екрана, възможност за спиране, пускане, повтаряне на произволна тема от съдържанието.

 

Цена: 24,00 лв.

Практически самоучител Windows XP е интерактивен мултимедиен курс, с който Вие можете бързо и лесно да усвоите знания за работа с файлове.
С този курс ще придобиете умения за работа с файлове и много други, необходими ежедневно на работното Ви място. Също така Вие ще можете да се подготвите по най-добър начин за успешно полагане на изпитите за международно признати сертификати за компютърни умения, като: ECDL, IT-card, MOUS и др.

Продуктът се състои от:
Учебна част - обяснение и инструкции за демонстриране на програмата с Вашето интерактивно участие при реализацията им. Вие постоянно изпълняване задачи и така се гарантира пълното разбиране и трайното запаметяване на материала.
Тестове за проверка на знанията.
Бележки - възможност да копирате важни за Вас текстове от обясненията във Ваш бележник, както и да записване свои коментари.
Речник - обяснения на най-често използваните термини при работа с компютърни програми, както на български, така и на английски термини.

Някои основни предимства: При създаване на програмата са взети предвид следните важни принципи за по-лесно и бързо усвояване на знанията и придобиване на трайни умения: гласови обяснения, дублиране на обясненията с текст на екрана, възможност за спиране, пускане, повтаряне на произволна тема от съдържанието, лек достъп до всички бутони за управление на функциите на програмата.

За заявки:
02 958 50 71, 087 858 50 74
e-mail didacta@didactaconsult.com