ДЕМО - Setup.exe (4.2 MB) и ReadMe.txt

РЪКОВОДСТВО

ВИДЕО РЪКОВОДСТВО

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Програмният продукт е предназначен за изготвяне на седмичното разписание в учебните заведения (начални, основни, средни общообразователни, специализирани и професионални гимназии) от системата на средното образование у нас.

Програмният продукт “Седмично разписание” е средство, с което разработващият училищната програма може да подпомогне своята дейност. Програмата позволява всеки да моделира своя евристичен метод за разработване на разписанието.

Вариантът на програмата под Windows е резултат на желанието на многобройните ни клиенти, които ползват DOS версията, като сме се постарали да отчетем всички техни забележки и препоръки.

И така

ПРИЯТНА РАБОТА!

 

ІІ. МИНИМАЛНА НЕОБХОДИМА КОНФИГУРАЦИЯ

Компютър Pentium – ХХ Hz, RAM 32 MB (честотата и RAM паметта имат отношение към времето за изготвяне - колкото по-мощен е компютърът, толкова по-бързо могат да се получат много варианти за разпределение), дисково пространство 5 MB.

Софтуер: Windows 95 и по-високи версии.

 

ІІІ. ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

За да инсталирате програмата трябва да разполагате със CD устройство.

Поставяте получения от нас диск в устройството. С Explorer-a отваряте диска и стартирате ShTable_Setup.exe. Следвате указанията на компютъра докато завърши инсталацията.

 

ІV. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

Програмата се състои от 6 модула. В предлаганата първа версия функционират 4 модула: "Входни данни"; "Изготвяне"; "Справки" и "Сервиз". Останалите два модула: "Оптимизиране" и "Помощ", ще бъдат разработени при следващата версия на програмата.

ВХОДНИ ДАННИ:

ИЗГОТВЯНЕ:

ОПТИМИЗИРАНЕ:

СПРАВКИ:

СЕРВИЗ:

ПОМОЩ:

 

V. ЦЕНИ И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА