ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИСТОВКИ

ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ЗА КАТЕГОРИИТЕ C, D, C+E, D+E

И ПОДКАТЕГОРИИТЕ C1 И D1

"ВОДАЧ НА МПС 2" - GenList2

 

 

ДЕМО - Setup.exe (1.27 MB) и ReadMe.txt

 

І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Програмният продукт е предназначен за генериране и разпечатване във формат А4 на листовки за обучението и изпита на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С, D, C+E, D+E и подкатегориите C1 и D1.

 

ІІ. НЕОБХОДИМА КОНФИГУРАЦИЯ

Минимална: Компютър Pentium II, 433 МHz, RAM 128 MB, HDD 70 MB.
Препоръчителна: Компютър Pentium III, 500 МHz, RAM 256 MB, HDD 100 MB и по-висока.
Софтуер: Windows 98, Windows XP

 

ІІІ. ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

За да инсталирате програмата трябва да разполагате със CD устройство.
Поставяте получения от нас диск в устройството. С Explorer-a отваряте диска и стартирате Setup.exe. Следвате указанията на компютъра докато завърши инсталацията.

 

ІV. СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Start -> Programs -> Didacta Consult -> GenList2_v1 -> GenList2 v.1.0

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ

Следвате указанията на компютъра.

 

VІ. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

Програмата се състои от три модула:
- модул база данни с над 1000 проблема (въпроси, казуси, задачи) по превоз на пътници и товари, ремаркета и системи за прикачване, общо устройство на МПС;
- модул за генериране на листовки;
- модул за разпечатване на листовки.

 

VІІ. ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИСТОВКИ

1. Определяне броя на проблемите в листовката.
2. Определяне скалата за оценяване.
3. Избор на категория, за който ще се генерира листовката.
Можете да генерирате и стандартна листовка (същата която се решава на изпитите в ДАИ) и да изберете съответно за коя категория.
4. Избор на теми (раздели от превоз на пътници и товари, ремаркета и системи за прикачване, общо устройство на МПС), знанията за които ще се измерват.
5. Определяне броя на проблемите за всяка тема.
6. Генериране на листовката и шаблона с верните отговори.

 

VІІІ. ПРЕГЛЕД И РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ЛИСТОВКИ

В този режим можете:
1. Да прегледате конфигурираната листовка.
2. Да я разпечатате ако Ви харесва, ако не да се върнете обратно за да генерирате нов вариант.
3. Да прегледате отговорите за всеки проблем и точките, които той носи.
4. Да разпечатате отговорите.
5. Да генерирате втори вариант на листовката и т.н.

 

Забележка:
Програмата е разработена по масива на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от изпитни въпроси за изготвяне на изпитните листа за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите С, D, C+E, D+E и подкатегориите C1 и D1, предоставен с писмо № 19602 от 04.10.2004 г.

 

ІХ. ЦЕНИ И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА