РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПТП. ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР ЗА ЮРИСТА

Цена: 37,00 лв.

 

Настоящият учебник е предназначен основно за юристите, свързани по един или друг начин с разследването на ПТП - дознатели, следователи, прокурори, съдии, адвокати, застрахователни експерти и др., с цел повишаване на техните технически знания, необходими в дейността им. В достъпна форма са посочени основните понятия и процеси, свързани с движението на МПС - коефициент на сцепление, спиране, опасна зона за спиране, спирачно закъснение и др. В учебника се привеждат подробни указания за изготвяне на протокола за оглед и за извършване на огледа на МПС. В отделни раздели са разгледани най-често срещаните видове ПТП - загуба на управление от водача, блъскане на пешеходец, удар между автомобили, удар на МПС в препятствие, произшествия в нощни условия и др. За всеки вид пътни инциденти се привеждат възможните научни методи за изследване, въпросите към свидетелите и водачите при разпитите, задачите на автотехническата експертиза и др. Всичко това позволява учебникът да се ползва многократно като наръчник с препоръки при отделните следствени действия. В текста има и някои специфични указания при традиционно сложни за разследване казуси, като идентификация на водача на МПС според травмите и разположението на пострадалите след ПТП.

Учебникът може да се ползва и от студенти, експерти, водачи на МПС и др., решили да обогатят своята техническа култура в областта на автомобилната техника и разследването на ПТП.

Учебникът представлява редактирано издание на учебника "Автотехническа експертиза", издание на ТУ-София, 2005 г. Изложението е съобразено с курсове лекции на автора пред служители на следствието, дознанието, прокуратурата, съда, адвокатски колегии, застрахователи, студенти, специализанти и др. Учебникът "Автотехническа експертиза" е одобрен от Министерството на образованието и науката с Протокол N0 60 от 28.10.2003 г.

За заявки:
02 958 50 71, 087 858 50 74
e-mail didacta@didactaconsult.com