Учебни помагала
Методики, методични ръководства, ръководства за лабораторни упражнения и други необходими помагала за професионалната и общообразователна подготовка.

Учебни помагала по Безопасност на движението

No

Заглавие

Автор

Издателство

Год.

Цена

 
ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
       
 
Учебна литература за ученика
       
1
д-р Галина Хайдар
Анубис
2006 15,50

2

инж. Магдалина Дерменджиева

Рива

2003

3,00

3

Сами на пътя - учебно помагало по БД за IІ клас

инж. Магдалина Дерменджиева

Рива

2003

3,00

 

4

Сами на пътя - учебно помагало по БД за IIІ клас

инж. Магдалина Дерменджиева

Рива

2003

3,00

 

5

Сами на пътя - учебно помагало по БД за ІV клас

инж. Магдалина Дерменджиева

Рива

2004

3,00

 

6

Сами на пътя - учебно помагало по БД за V клас

инж. Магдалина Дерменджиева

Рива

2004

3,00

 

7

Безопасност на движението 1 клас (с тестове и задачи)

Красимир Костов
Емилия Евгениева

Д-р Иван Богоров

2003

2,50

8

Безопасност на движението 2 клас (с тестове и задачи)

Красимир Костов
Емилия Евгениева

Д-р Иван Богоров

2003

2,50

9

Безопасност на движението 3 клас (с тестове и задачи)

Красимир Костов
Емилия Евгениева

Д-р Иван Богоров

2003

2,50

10

Безопасност на движението 4 клас (с тестове и задачи)

Красимир Костов
Емилия Евгениева

Д-р Иван Богоров

2003

2,50

11

Безопасност на движението 5 клас (с тестове и задачи)

Красимир Костов
Емилия Евгениева

Д-р Иван Богоров

2003

2,50

12

Безопасност на движението 6 клас (с тестове и задачи)

Красимир Костов
Емилия Евгениева

Д-р Иван Богоров

2003

2,50

13

Безопасност на движението 7 клас (с тестове и задачи)

Красимир Костов
Емилия Евгениева

Д-р Иван Богоров

2003

2,50

14

Безопасност на движението 8 клас (с тестове и задачи)

Красимир Костов
Емилия Евгениева

Д-р Иван Богоров

2003

2,50

 
Учебна литература за учителя
       

15

Методика на обучението на децата и учениците по БДП

доц. Красимир Спиров

Дидакта Консулт

2005

3,30

16

Сборник тестове по БДП за 1-4 клас

доц. Красимир Спиров

Дидакта Консулт

2005

3,30

17

Сборник тестове по БДП за 5-8 клас

доц. Красимир Спиров

Дидакта Консулт

2005

3,30

18

На улицата в безопасност - христоматия по БДП за детската градина и началните класове

д-р Галина Хайдар

Дидакта Консулт

2004

3,10

19

Детето и пътната среда - дидактически тест по БДП за детската градина и І клас

д-р Галина Хайдар

Дидакта Консулт

2004

3,50

20

Обучение по пътна безопасност в детската градина

д-р Галина Хайдар

Димант

2002

1,35

21

Децата и азбуката на пътната безопасност

д-р Галина Хайдар

Димант

2003

1,95

 
Дидактически средства
       
23
д-р Галина Хайдар
Гея Либрис
2006 41,40

24

Комплект цветни фолиа за шрайбпроектор за І - VІІІ клас - 22 бр. (1 бр. - 3 лв.)

 
Дидакта Консулт
 

66,00

 
Учебни кабинети и площадки
       
25
 
Дидакта Консулт
  договаряне
26
 
Дидакта Консулт
  договаряне
 
ВОДАЧИ НА МПС
       
 
Учебна литература за инструктори
       

27

доц. Красимир Спиров

Дидакта Консулт

2008

20,00

 
Учебна литература за обучаеми
       
28
Учебник за кандидат шофьора категория "В"
 
Зелена вълна
2010
10,00
29
Учебник по устройство и управление на автомобила-категория В
 
Зелена вълна
2010
10,00
30
Учебник по устройство на автомобила категория С
 
Зелена вълна
2004
5,00
31
Изпитни въпроси за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите С и С1
 
Зелена вълна
2004
5,00
32
Изпитни въпроси за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите D и D1
 
Зелена вълна
2004
2,00
33
Изпитни въпроси за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите C+E, C1+E, D+E и D1+E
 
Зелена вълна
2004
2,00
34
ЗДП - СПЕЦИАЛНО ИЛЮСТРОВАНО ИЗДАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-ВОДАЧИ
 
Зелена вълна
2010
6,00
35
ЗДП джобен формат ЗА СПЕЦИАЛИСТИ
 
Зелена вълна
2010
4,00
 
Учебна документация
   
 
36
Учебна книжка - теория
 
Зелена вълна
2010
1,00
37
Учебен дневник - теория
 
Зелена вълна
2010
1,00
38
Регистър на издадените свидетелства
 
Зелена вълна
2010
10,00
39
Свидетелство за завършено обучение - теория (100 бр.)
 
Зелена вълна
2004
10,00
40
Свидетелство за завършено обучение - практика (100 бр.)
 
Зелена вълна
2004
10,00
 
Дидактически средства
   
 
41
 
Дидакта Консулт
2004
135,00
42
 
Дидакта Консулт
2004
82,00
43
 
Дидакта Консулт
2006
96,00
44

Мултимедийна презентация "Безопасност на движението по пътищата", "Поведение при ПТП"

 
Дидакта Консулт
2007
29,50
45

Мултимедийна презентация "Устройство на автомобила"

 
Дидакта Консулт
2007
29,50
46
 
Дидакта Консулт
2008
42,00
 
Допълнително обучениена водачи на МПС за частично възстановяване броя на точките
   
 
47
 
Дидакта Консулт
2004
91,00
48
Мултимедийна презентация "Допълнително обучение на водачи на МПС"
 
Дидакта Консулт
2007
29,50
Материали за обучение по Наредба 41
 
 
49
Методика на обучението за професионална квалификация "Превоз на пътници"
 
Дидакта Консулт
2010
20,00
50
Методика на обучението за професионална квалификация "Превоз на товари"
 
Дидакта Консулт
2010
20,00
51
Мултимедийни презентации "Превоз на товари"
 
Дидакта Консулт
2010
29,50
52
Мултимедийни презентации "Превоз на пътници"
 
Дидакта Консулт
2010
29,50

 

Забележка!!! Комплектът цветни фолия за шрайбпроектор са предназначени за обучението по дисциплините “Безопасност на движението” и “Поведение при ПТП”. Комплектът съдържа 37 броя фолия формат А4, изработени въз основа на илюстрациите в учебното помагало по "Безопасност на движението по пътищата" с автори Д. Ганев, Сл. Андреева, Ем. Цветков.