Курсове, организирани от фирма Didacta Consult

 

Информатика за учители
Педагогическа правоспособност
Курс за изпитващи на кандидати за водачи на МПС
Методика за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата