Category Archives: Актуално

УЧЕБНИК ПО АУДИОВИЗУАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Учебникът по Аудиовизуални и информационни технологии в обучението има за цел да формира знания и умения за използването в учебния процес на други източници на информация (учебно съдържание) извън учебниците и преподавателите по съответната дисциплина.

УЧЕБНИК ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И ИЗПИТА НА ВОДАЧИ НА МПС

Тази книга е плод на 25 годишната работа на автора по изследванe системата за обучение на водачи, разработването на учебна документация и дидактически материали за нея и обучението и квалификацията на инструктори в цялата страна.

РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПТП. ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР ЗА ЮРИСТА

Настоящият учебник е предназначен основно за юристите, свързани по един или друг начин с разследването на ПТП – дознатели, следователи, прокурори, съдии, адвокати, застрахователни експерти и др., с цел повишаване на техните технически знания, необходими в дейността им.