Category Archives: Актуално

АКАДЕМИКО

АКАДЕМИКО е проект целящ изграждането на виртуална образователна система. През първият етап трябва да бъде изградено електронно учебно съдържание по всички дисциплини в съответствие с държавните образователни изисквания. Предлагаме на Вашето внимание видео канал в Youtube с учебно съдържание по дисциплините от 1 до 4 клас. Каналът постоянно се обновява. До края на месец януари 2019 г. ще бъде качено

Read More

УЧЕБНИК ПО АУДИОВИЗУАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Учебникът по Аудиовизуални и информационни технологии в обучението има за цел да формира знания и умения за използването в учебния процес на други източници на информация (учебно съдържание) извън учебниците и преподавателите по съответната дисциплина.

УЧЕБНИК ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И ИЗПИТА НА ВОДАЧИ НА МПС

Тази книга е плод на 25 годишната работа на автора по изследванe системата за обучение на водачи, разработването на учебна документация и дидактически материали за нея и обучението и квалификацията на инструктори в цялата страна.