КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3-ти и 4-ти КЛАС

ДИДАКТА КОНСУЛТ чрез своя Център за професионално обучение “ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”, вписан в регистъра “ИПОРК” на МОН, Ви предлага: курс КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3-ти и 4-ти КЛАС 32 часа (2 кредита) КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НИСКИ ЦЕНИ БЕЗПЛАТЕН ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ   Индивидуално обучение: 75 лева Групово обучение:Група до 10 обучаеми: 75 лева Група

Read More

АКАДЕМИКО

АКАДЕМИКО е проект целящ изграждането на виртуална образователна система. През първият етап трябва да бъде изградено електронно учебно съдържание по всички дисциплини в съответствие с държавните образователни изисквания. Предлагаме на Вашето внимание видео канал в Youtube с учебно съдържание по дисциплините от 1 до 4 клас. Каналът постоянно се обновява. До края на месец януари 2019 г. ще бъде качено

Read More

УЧЕБНИК ПО АУДИОВИЗУАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Учебникът по Аудиовизуални и информационни технологии в обучението има за цел да формира знания и умения за използването в учебния процес на други източници на информация (учебно съдържание) извън учебниците и преподавателите по съответната дисциплина.