Специализирани кабинети

• По физика, химия, биология и други - за общообразователните училища;

• По специалните предмети (автомобили, електротехника и други ) в професионалните училища.

Цената на кабинета се договаря, след като потребителят определи необходимото оборудване.

Цената за монтажа на кабинета се договаря отделно.