Мултимедиен езиков кабинет

 

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

• групови и индивидуални занимания по чужди езици на вашите ученици;

• установяване на връзка с други учебни заведения и звена за обмен на софтуер за чуждоезиково обучение;

• да установите контакт с чужбина;

• работа по езикови проекти.

ІІ. КОНФИГУРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Мултимедиен/и компютър/и (1); принтер (2); видеоплеър (3); телевизор (4); касетофон (5); факс-модемна връзка; Интернет; локална мрежа; учебни програми; лицензиран софтуер на българката фирма “OGI & EDIMIT” ; бяла дъска (6); екран (6).

ІІІ. ОБОРУДВАНЕ

Препоръчваме маси с размери максимум 70/50 см. за индивидуално работно място (7) на всеки обучаем. Не е желателно използването на двойни или повече местни маси заради необходимостта всеки обучаем да работи самостоятелно със слушалки и микрофон във варианта, когато работното му място е оборудвано с мултимедиен компютър. Работните места в един кабинет не трябва да са повече от 12.

ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Цената на кабинета се договаря след като потребителят определи броя на работните места и тяхното оборудване.

Цената за монтажа на кабинета се договаря отделно.