Компютърен кабинет

 

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

• групови и индивидуални занимания по информатика и информационни технологии;

• работа в среда на Интернет;

• електронна поща;

• обучение по други дисциплини, подпомагано с компютри;

• работа по проекти.

ІІ. КОНФИГУРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Компютри - 8 броя (1); принтер (2); скенер (3); факс-модемна връзка; Интернет; локална мрежа; учебни програми; лицензиран софтуер; бяла дъска (4); екран (4).

ІІІ. ОБОРУДВАНЕ

Препоръчваме маса с размери минимум 400/200 см. и кръгово разположение на компютрите. Освен икономия на средства този начин на разположение на работните места създава нетрадиционна творческа атмосфера в кабинета.

ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Поради бързата промяна на цените на персоналните компютри цената на кабинета се договаря, след като потребителят определи броя на работните места.

Цената за монтажа на кабинета се договаря допълнително.