Фирма "Дидакта Консулт" е основана през 1991 г. с основен предмет на дейност информационно обслужване на учебните заведения в Република България. От нашите услуги и продукти всяка година се ползват над 1000 детски градини, училища, професионални гимназии и други образователни институции.
  С годините дейността ни се разшири в областта на образователните технологии. В момента ние сме единствените, които предлагаме комплексни решения при планирането и организацията на учебния процес.

 

КОЛЕКТИВ:

доц. д-р Красимир Михайлов Спиров - доцент по Образователни технологии в Инженерно-педагогическия факултет на Техническия университет - София. Президент на фирмата.

магистър икономист Милена Красимирова Спирова - магистър по икономическо управление и бизнес администрация. Управител на фирмата.

бакалавър Марияна Иванова Маринова - бакалавър по икономическо управление и бизнес администрация. Технически сътрудник.

магистър по математика Стоян Славейков Грозданов - системен програмист.

доц. д-р Милчо Гавазов - доцент по Педагогика в Инженерно-педагогическия факултет на Техническия университет - София. Преподавател и научен работник.

гл. ас. д-р Марина Николова - преподавател по Психология в Инженерно педагогическия факултет на Техническия университет - София. Преподавател и научен работник.

ОФИС: СОФИЯ 1612, ж.к. "Хиподрума", бл. 107, вх. 1, ет. 1, ап. 1.
тел./факс: +359 2  958 50 71, 087 858 50 74, 0887 303 255, 0899 710 724, 0892 230 948, 0895 586 512
Електронна поща: didacta@didactaconsult.com


спирка "площад Ручей"

Трамвай 7

Автобуси 102 и 204

Тролейбуси 2 и 9

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Разград - Ненко Неделчев
адрес: гр. Разград 7200, ул. "11 август" 6А
телефон: 0878 833 639
електронна поща: nenko@proshe.bg

Враца - Валери Борисов
адрес: гр. Враца 3000, ул. "Лукашов" 13, вх. А, ап. 4
телефон: +359 92 625 173, 0898 544 281
електронна поща: valeri_borisov@abv.bg

Каварна - Милена Спирова
адрес: гр. Каварна 9650, ул. "Г. Бенковски" 1
телефон: 0570 82505, 0887 303 255, 0895 586 512
електронна поща: mi69@abv.bg