Техник - Техника на автоматизацията (м/ж)

Вашият профил:
- Завършено техническо образование, специалност автоматизация или мехатроника;
- Опит с работа и програмируеми системи за управление (PLC S 7), обширни познания за пневматика и хидравлика
- Професионализъм и отговорно поведение;
- Уравновесеност и умения за работа в екип;
- Писмено и устно владеене на немски език;

Предприятие:
Предприятието се намира в Пирмазенсе, Германии и представлява едно от иновационните и водещи предприятия, което се специализира в пластмасови технологии за леене под налягане за доставка на известни фирми в автомобилната индустрия. Детайли се изготвят по едно или много компонентни методи..

Вашите задължения:
- Ремонт и поддръжка на комплексни системи за автоматизация на леенето под налягане;
- Разработване и инсталиране на нови технологии за автоматизация, създаване на необходимата техническа документация;
- Гарантиране на стандарти за качество;
- Отстраняване на повреди и анализ на причините за това. Систематически анализ на грешките;
- Инструктаж и обучение на операторите на машини.;

Вашият пълен комплект документи за кандидатстване моля да изпращайте под номер 213-0135 на немски език на адрес :

Tetyana.Nozhenko@sepike.com

За допълнителни въпроси: 0895 586 509

Повече информация: http://sepike.de.to/