ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП – ОПРЕСНИТЕЛЕН (1 кредит) – 12 септември 2023

Курсът е предназначен за класни ръководители и преподаватели в училищата и детските градини, които са завършили курс “Методика на възпитанието и обучението по БДП” – първоначална квалификация, и според изискванията на МОН на всеки четири години трябва да актуализират знанията си за „Възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП“.

В курса ще актуализирате знанията си по методиката „Учене чрез правене“ във възпитанието и обучението по БДП и ще придобиете знания да разработвате и използвате в процеса на възпитанието и обучението по БДП на интерактивни методи.

Ще придобиете знания и за:
– традиционния и интерактивния модел на обучение;
– най-новата психологическа теория за учене „конструктивизма“, която е и теоретична основа на интерактивното обучение;
– предимствата на интерактивността в обучението;
– недостатъците на интерактивността в обучението;
– основните принципи на интерактивтостта;
– ситуационните методи в обучението;
– дискусионните методи в обучението;
– опитно емперичните методи в обучението.

Всеки участник получава безплатно следните учебни материали:
1. Методика на обучението на децата и учениците  по БДП.
2. Сборник с над 1300 тестове и казуси по БДП за 1-12 клас, подходящи за състезания по БДП.
3. Христоматия по БДП.
4. Цели на обучението по БДП.
5. 9 презентации за най-често използваните интерактивни методи, както за интерактивния модел на обучение.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 12 септември 2023. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard. Допълнително всяка седмица ще получавате и покана за консултация чрез платформата Microsoft Teams, в която можете да задавате своите въпроси.

Цена: 45 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Ако попълвате заявката за повече участници е необходимо да им препратите линка за данните, като им препратите мейла за потвърждение,  получен от нас.

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Начин на завършване:

Разработване на интерактивен метод за обучение по БДП по избор: ролева игра, дискусия, мозъчна атака, решаване на казуси или дидактическа игра.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите допълнително на Вашия e-mail.

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД
BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255