Dc2018/ февруари 24, 2021/ Новини/ 0 comments

Светът се променя по-динамично от всякога. Вижте как днешните деца могат да бъдат по-подготвени за това:

С навлизането на дигиталните технологии във все повече сфери на живота ни, пазарът на труда също се променя с бързи темпове. А с това – и уменията, които днешните младежи трябва да усвоят, за да се реализират по-успешно през следващите години. Мнозина са на мнение, че професиите, които ще работят днешните деца, вероятно все още не са се появили. Това налага въпроса: как младите хора да се подготвят за своята бъдеща кариера, ако дори не знаят каква ще е тя. И кави универсални умения трябва да придобият днес, за да са подготвени за бъдещето.

Любопитство

Във време, когато светът около нас се променя все по-динамично, е от най-важно значение младежите да са любопитни и отворени към новостите около себе си. Само това качество може да им гарантира, че както и да се развива в бъдеще тяхната сфера на дейност, те ще могат лесно да се пригодят към промените.

Дигитална грамотност

Въпреки че не всеки може и трябва да стане програмист, навлизането на информационните технологии навсякъде около нас изисква тяхното добро познаване. Дигитална грамотност включва знанията, нагласите и уменията, които позволяват на децата да бъдат в безопасност във виртуалния свят, да се справят с него по време на своето обучение, игра, общуване и останалите си ежедневни дейности. Намирането и консумирането на дигитално съдържание, неговото създаване, както и комуникацията и споделянето му са трите основи стълба на дигиталната грамотност.

Творчестви креативност

В наши дни е от все по-важно значение младите хора да се превърнат от консуматори в създатели на света около тях. Креативността и създаването на нови неща може да им даде самочувствие и да им помогне да научат много по-добре всяка нова материя. Затова и ученето чрез създаване днес е една от най-перспективните области на образованието.

Емоционална интелигентност

Това качество става все по-важно в областта на човешките ресурси. То включва силно чувство за самосъзнание, което позволява на децата да идентифицират собствените си силни и слаби страни, за да могат да ги използват в своя полза. Важна част от емоционалната интелигентност е и чувството за съпричастност. Това умение е много важно при ръководенето на екипи или компании и помага да се стимулира тяхната мотивация. Важна част от емоционалната интелигентност е и само-мотивацията, която е жизненоважна за постигане на желания резултат. Даването на възможност на децата да изградят своята емоционална интелигентност чрез съвместни дейности и решаване на проблеми в екип ще ги подготви за работната среда на бъдещето.

Програмиране

Програмирането може и да звучи на мнозина като неясна и сложна дейност. То обаче може да има огромно значение за живота на младите хора, при това – далеч не само чрез софтуерните продукти, които използват. То учи децата да се изразяват творчески, да организират своите идеи, да решават проблеми и да развиват логическото си мислене. Докато програмират своите собствени игри, те се сблъскват с препятствия, които ги насърчават да мислят критично и ефективно, да откриват нови решения на проблеми, за които биха могли да мислят, че са нерешими. Чрез този процес те отварят съзнанието си и гледат на ситуацията по нов начин. Веднъж след като са ги решили, те ще получат чувство на удовлетворение и по-високо самоуважение.

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*