Dc2018/ ноември 27, 2020/ Новини/ 0 comments

Почти две трети от хората у нас не притежават основни дигитални умения, по такива умения сме на едно от най-ниските равнища в ЕС, каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на онлайн дискусия за Националния план за възстановяване и устойчивост на България, за четвъртия стълб от Плана – “Справедлива България”.

По думите й повишаването на дигиталните умения на българите е едно от основните предизвикателства в следващите пет години. За целта ще се реализират мерки както по плана, така и по оперативните програми, финансирани с европейски и национални средства.

Целта, която си поставяме е да има 72 процента заетост на хората на възраст между 15 и 64 години и поне 7 процента от населението да бъде ангажирано в различни форми на учене през целия живот, заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Хората ще бъдат обучени както на базови дигитални умения, така и на такива за създаване и работа с нови технологии. Целта е да има и активно участие на работодателите за обучения за възрастни хора, повече стимули за развитие на професионалното образование, допълни министърът.

В плана за възстановяване е заложено изработване на национална програма за обучение на възрастни с прогнозен бюджет 80 милиона лева.

Деница Сачева заяви, че една от основните реформи е свързана с дългосрочната грижа и по-специално стратегията за дългосрочна грижа, която е в пряка връзка със законите за социалните услуги, за хората с увреждания и за личната помощ.

Целта е осигуряване на качествени социални услуги за всички настанени в момента в специализирани институции. Министърът каза, че вече са направени решителни крачки по отношение на деинституционализацията на деца , предстои денституционализацията на дългосрочните грижи и за възрастните хора, за което са отделни 755 млн. лева, най-голямото перо от разходи в социалната сфера. Ще бъдат създадени интегрирани здравно-социални услуги. Предстои изграждането на поне 174 нови такива услуги за 5220 потребители.

Министър Сачева заяви, че когато говорим за професиите на бъдещето, често ги свързваме с технологиите, но професиите на бъдещето са свързани и с работа с хора.

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*