Dc2018/ септември 27, 2019/ Новини/ 0 comments

Зорница Латева

 

Българското образование е недофинансирано, качеството му трябва да се  подобри, очертава се сериозен недостиг на преподаватели заради застаряването на учителите. Наличните педагози имат нужда от повишаване на квалификацията, от обучения за използване на информационни и комуникационни технологии в преподаването, за това как да работят с деца със специални образователни потребности, както и в мултикултурна среда.

Това са част от изводите в годишния обзор на образованието и обучението в България, направен от Европейската комисия и публикуван в четвъртък.

Анализът показва още, че делът на преждевременно отпадналите от образователната система ученици намалява, но продължава да е над средния за ЕС.

Проблем за страната остава качеството на обучението, което често не отговаря на изискванията на пазара на труда. И въпреки че работната сила в страната намалява, а съществена част от нея не притежава нужните за бизнеса умения, прекалено малко възрастни се включват в обучения и курсове.

Цялата новина

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*