Dc2018/ май 10, 2019/ Новини/ 0 comments

Гимназиите откриват все повече професионални паралелки, засега за сметка на хуманитарните

Офис мениджъри ще обучават от новата учебна година Националната  априловска гимназия “Васил Априлов” в Габрово. Училището, което е първото светско в България, е известно с чуждоезиковото си и хуманитарно обучение. Сега обаче в него се открива и професионална паралелка, за която се кандидатства след VІІ клас.

Това е нагледен пример за трансформацията на гимназиалното образование през последните години. Тя е продиктувана от политиката на настоящото правителство за приоритизиране на професионалното образование за сметка на профилираното такова.

Към момента този преход засяга основно приема и обучението в хуманитарните и неспециализирани гимназии, които започват да откриват професионални паралелки, за да отговорят на новите изисквания. В началото на годината се появиха опасения, че този процес ще застигне и езиковите гимназии, които се смятат за най-елитните училища в страната, а учениците им традиционно имат високи оценки на матурите и продължават образованието си в университет, често в чужбина.

Въпросът за бъдещето на езиковите гимназии дори беше дискутиран в народното събрание. Тогава министърът на образованието Красимир Вълчев обясни, че проблем с тези гимназии няма, те няма да престанат да съществуват, но трябва да добавят като профилиращи предмети природните науки или информационните технологии. А целта била повече млади хора да остават в страната, тъй като в момента 30% от завършващите езикови гимназии отивали да учат в чужбина. А изтичането на мозъци се отразявало зле на пазара на труда, който изпитва недостиг на кадри. В същото време през последните години свиването на броя на кандидат-гимназистите се е компенсирало основно с орязване на професионалните паралелки, а приемът в езиковите гимназии не е променен.

Основният мотив за обръщането на тенденцията е, че в редица сектори, за които се търсят специалисти със средно образование, има недостиг на кадри или се очаква сериозен глад за такива. Така се появяват специалности като съдебен помощник, оператор на компютър, търговски представител, организатор интернет приложения.

За учениците и родителите обаче все още езиковите и хуманитарни гимназии остават по-желани. Вероятно защото и качеството на образованието в тях се смята за по-високо.

С определянето на приема след VІІ клас образователното министерство се опитва да насочи повече ученици към професионално образование или към профилирани паралелки, които наблягат на математика, информационни технологии, химия, биология или физика. Идеята е младежите, които продължават образованието си в университет, да се насочат към технически и математически специалности, в които има недостиг на кадри. В същото време въпреки всички стимули като по-ниски такси или стипендии, кандидатите за тях не се увеличават.

 

Пожелателни квоти

 

Планираният прием в гимназиите вече е ясен, а броят на паралелките, профилите и професиите, в които ще обучават ученици, са обявени по сайтовете на регионалните управления а образованието. Един от показателите, по които се определя какъв да е приемът, е зададен от образователното министерство и това е съотношението между учениците в професионални и профилирани паралелки. Друг е процентът на ученици в т. нар. STEM профили (природни, инженерни, математически науки науки и технологии) и информационни технологии.

При планирането на приема в VІІІ клас образователното министерство чрез регионалните си управления задава определено съотношение между тези показатели. То е различно за отделните области, но на много места процентите за ученици в професионални паралелки или такива със STEM и ИТ профили надхвърля 50 на сто, показа проверка на Mediapool. Не всички регионални управления на образованието са публикували информация за тези предварителни изисквания, но от наличните се вижда, че в повечето области целите са доста по-високи от тези в София, например.

 От образователното министерство обясниха, че “в различните области процентът за STEM профили и ИТ профили варира между 36 и 65, а съотношението професионални – профилирани паралелки – от 30% до 60%”. По неофициална информация тези проценти трябвало да нараснат с два пункта в сравнение с предходната година. Това рано или късно би означавало закриване на паралелки в езиковите гимназии или откриване на такива с търсените профили, свързани с природните науки, математиката, информационните технологии. Преди няколко месеца министърът на образованието Красимир Вълчев обясни в парламента, че към момента се върви по-скоро към включването на допълнителни профилиращи предмети (освен чуждите езици) при обучението в езиковите гимназии. Това означава повече часове и засилено изучаване на предмети като биология, химия, математика, физика или информационни технологии.

От образователното министерство обясниха, че целите са пожелателни и са само един от компонентите за формиране на план-приема. Те, както и конкретните бройки за ученици и паралелки в училищата, са съобразявани с особеностите на областта, с нуждите на бизнеса, с търсенето на кадри, със силните страни на всеки регион.

 

Офис мениджъри в Габрово

На някои места обаче пожелателните квоти за професионални или STEM паралелки вече водят до реални промени в обучението, предлагано от училищата. Пример за това е Националната априловска гимназия, която от новата учебна година открива паралелка за офис мениджъри. Тя ще съществува за сметка на паралелка с профил “Обществени науки”.

Директорката Снежана Рачевиц обясни пред Mediapool, че решението за такова обучение е резултат, както от политиката на министерството на образованието, така и от особеностите на пазара на труда. “В нашата област се оказват дефицитни специалисти на всички нива. В областта няма такава паралелка”, коментира Рачевиц. За откриването на паралелката получили подкрепа от местния бизнес. Учениците от бъдещата професионална паралелка ще изучават и чужд език, което ще е в плюс за бъдещата им професионална реализация. Можело да работят в банки или да продължат образованието си в университет.

За обучението на офис мениджъри ще са нужни нови преподаватели по професионалните предмети. Такива обаче ще се назначават след няколко години, тъй като според новите правила от VІІІ до Х клас гимназистите учат общообразователни предмети, а профилираните и професионалните се изучават в последните две години на средното образование.

 

Социални работници и екскурзоводи

Същото е положението и в Профилираната хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” в Сливен. Както се вижда от името на училището, то е специализирано в обучението по хуманитарни предмети. Сега обаче приема ученици само в една паралелка с такъв профил и в две професионални – за сътрудник социални дейности и за екскурзовод. През миналата година е било планирано да има един клас с хуманитарен профил, един с профил “Обществени науки” и един с професия “Сътрудник социални дейности”. За професионалната паралелка обаче нямало достатъчно желаещи и така и не била открита.

Тази година училищното ръководство ще направи нов опит да приеме желаещи да работят в сферата на социалното подпомагане. Пускат обаче и паралелка, която да подготвя екскурзоводи, тъй като се надяват, че тази по-популярна професия ще привлече повече желаещи.

“Насоките са в развитие на професионалното образование. Търсехме нещо близко до нашия профил, за да не го загубим”, коментира избора на обучението по социални дейности зам.-директорът на гимназията Дияна Костадинова. Тя обяснява липсата на интерес към тази паралелка през миналата година с това, че професията е непозната. Тази година от училището залагат на кръгли маси и информационни събития с ученици, за да промотират предлаганото образование.

 

Журналисти и лаборанти

Обучение по две професии предлага от новата учебна година и Профилираната хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” във Велико Търново. Наред с хуманитарната паралелка с изучаване на журналистика и връзки с обществеността там е обявен прием за половин паралелка (13 деца) за изпълнител на термални процедури и половин паралелка за лаборант в хранително-вкусовата промишленост. Първата специалност не е нова и тази година завършват първите специалисти с такова образование, обясни директорът на училището Павлин Витанов. 

Според него интересът към това обучение е умерен, но явно държавата е решила, че професията е необходима, защото вече била в списъка на защитените. За тези специалности се позволява формирането на по-малки паралелки и училищата получават допълнително финансиране. “Тази професия е летящ старт за висше образование по медицина, тъй като се учат анатомия, фармакология, вътрешни болести”, обясни Витанов. Добави, че двама от завършващите тази година вече били приети кинезитерапия в Русенския университет “Ангел Кънчев”.

Хуманитарната гимназия “Св. св. Кирил и Методий” за първи път ще приема ученици по нова професия – лаборант в хранително-вкусовата промишленост. Според директора Витанов тази промишленост е най-развитата в област Велико Търново и има много млекопреработвателни предприятия, в които има работа за лаборанти. Освен това професията е от списък на тези, за които се очаква недостиг на кадри и се финансират по-добре. Витанов каза, че има подкрепа от сектора за обучение на такива специалисти, както и обещание от специалисти да участват в обучението. “Предлагат ни практики за учениците на повече места, отколкото можем да ги заведем”, каза Витанов. Той добави, че за обучението ще е нужно да се оборудва лаборатория и да се наемат преподаватели, но това ще стане след три години, когато ще започне същинското професионално обучение.

 

Във Варна обучават помощник-възпитатели

Освен хуманитарните гимназии преформатирането на приема засяга и средните училища, които нямат конкретен профил. Такова е средното училище “Неофит Бозвели” във Варна, което се обучават деца от предучилищната до ХІІ клас. От новата учебна година в него ще се приемат гимназисти, които ще се обучават за помощник-възпитатели. Това са кадри, които работят основно в детските градини и помагат на учителите за грижите за децата – хигиена, хранене, обличане и т.н.

От училището обясниха, че няма друга такава паралелка във Варна. Специалността, освен уникална за региона, е и защитена и се получават допълнителни стипендии. Училището можело да осигури и практика на учениците, тъй като има и предучилищни паралелки. Ръководството се ориентирало към професионалното образование заради по-голямото търсене, защото младежите вече не искали да излизат от гимназията само с един език. Обучението за помощник-възпитатели все пак е придружено с разширено изучаване на чужд език. Вероятно за него ще е нужно да се назначават преподаватели по професионалните предмети, но това ще стане след три години.

Зорница Латева

Източни: mediapool.bg

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*