Dc2018/ февруари 7, 2019/ Новини/ 0 comments

Образователното министерство финансира плавна адаптация в градината и в I клас

Специалисти от ИТ сектора ще могат да обучават ученици заедно с учителите им, преподавателите пък ще опресняват знанията си с посещения на реални фирми от сектора. Това предвижда нова национална програма на Министерството на образованието и науката, наречена “ИТ фирми в училища и учители в ИТ фирми”.

Тя е част от 17 програми за развитие на образованието, които са с общ бюджет от 76 млн. лева. Те бяха представени във вторник от екипа на ведомството. 

За програмата, насочена към участието на ИТ фирмите в обучението, са предвидени 1 млн. лева. Освен практически обучения от специалисти от реалния бизнес, тя включва и семинари в училищата, чиято цел е учениците от I до X клас да бъдат мотивирани да изберат кариера в областта на информационните технологии. Съвместните часове с ИТ експерти ще са за професионалните и профилирани гимназии.

Училищата ще кандидатстват, за да получат средства по програмата. С предимство ще са онези, които обучават повече деца. 

На детска градина и училище без стрес

Друга нова програма на образователното министерство трябва да подпомага адаптацията на първокласниците, както и на децата, които преминават в V клас. Идеята е да се намали стресът при постъпването от детска градина в училище, както и след завършването на IV клас, когато от един основен учител, децата вече имат часове при различни преподаватели по отделните предмети. 

Идеята е бъдещите учители на първокласниците да ги посещават в подготвителните групи в градините, а след започването на I клас, педагозите от забавачките да ходят при децата в училище. По подобен начин преподавателите по предмети в V клас ще ходят в часовете на четвъртокласниците, а началните учители – в часовете от по-горния клас. Бюджетът на тази програма също е 1 млн. лева.

“Това е изключително важно по отношение намаляване на стреса на учениците и най-вече на адаптивния период”, коментира зам.-министър Таня Михайлова при представянето на програмите.

Тя добави, че със средства от бюджета на министерството ще се насърчават детските градини да предлагат по-плавна адаптация при приемането на децата. Идеята е родителите да бъдат допускани до “определени помещения” и да остават там с децата си в първите седмици от тръгването им на градина.

Целта е малчуганите да не се чувстват изоставени и да не са стресирани, когато родителите им ги оставят на вратата на градината. В момента такъв подход на адаптация почти не се прилага. Основният мотив е, че родителите не отговарят на изискванията на здравните власти, за да останат по-дълго в градината.

Дори  и с програмата на образователното министерство едва ли плавната адаптация ще стане бързо масова практика. 

Часове в музеи и галерии

Други 3.2 млн. лева са отделени за организирането на ученически олимпиади и състезания, както и за подготовката на участниците, в която ще се включат преподаватели от университетите и учени от БАН.

В програмата “Осигуряване на съвременна образователна среда” за 2019г. ще се даде възможност за организиране на изнесени часове – в музеи, галерии, театрите. Бюджетът на програмата сега е 7.38 млн. лева. От него ще се отделят средства и за издаване на учебни помагала за професионалното образование.

Продължава програмата “ИКТ в предучилищното образование”, която е с бюджет 11 млн. лева. С тях ще продължи осигуряването на свободен достъп до интернет в училищата, както и те ще се оборудват със софтуер и електронни ресурси. 

Обезщетения за 8100 души

С най-висок бюджет от 36 млн. лева остава програмата “Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от предучилищното и училищното образование”. С нея се плащат обезщетения при съкращаване или пенсиониране на преподаватели и друг персонал, зает в образователните институции. Планирането е финансирането на обезщетенията за 8100 души, които ще напуснат системата.

С 1.7 млн. лева ще се финансират педагогически курсове за специалисти по отделните предмети, както и допълнителна специализация за педагози по дефицитните физика, математика, информатика, информационни технологии и чужд език. Целта е да се намали недостигът на кадри по отделните предмети. 

В рамките на тази програма най-опитните преподаватели ще бъдат изпращани в проблемни училища, за да подобрят резултатите им. В този корпус от учители ще бъдат избрани чрез специален механизъм.

 

Източник: www.mediapool.bg

 

 

 

 

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*