Dc2018/ август 17, 2018/ Новини/ 0 comments

Гражданското образование влиза в програмите за ХІ и ХІІ клас

Нови произведения в учебниците по литература

Учениците ще имат изцяло нов предмет от учебната 2020-2021 година. В часовете по гражданско образование те трябва да научат как функционира държавата, какви са формите на управление, каква е функцията на публичния бюджет, как действа пазарната икономика, какви са основните осигурителни права на работещите.

Сред темите са също тези за тероризма, глобализацията, Европейския съюз, НАТО, правата на човека, проблемите на малцинствата, ролята на омбудсмана.

Промени има и в програмите по литература за последните два класа от средното образование. За първи път в учебниците влизат произведенията “Бай Ганьо журналист” от Алеко Константинов, “Ноев ковчег” на Йордан Радичков и “Балкански синдром” на Станислав Стратиев.

Програмите по всички общообразователни предмети за ХІ и ХІІ клас вече са утвърдени от министъра на образованието. Прилагането им започва от учебната 2020-2021 г. за ХІ клас, а от следващата година влизат в сила и тези за последния гимназиален клас. С утвърждаването на програмите се затваря пълният цикъл за осигуряване на обучението по общообразователна подготовка за учениците от I до XII клас, поясниха от образователното министерство.

Гражданско образование

В момента форма на гражданско образование се преподава в часовете на класа. От 2020-2021 г. то става самостоятелен предмет в учебната програма за ХІ клас с 36 часа за година, а от следващата учебна година – и за ХІІ клас, когато часовете ще са 31. Това означава, че за предмета ще се отделя по 1 учебен час седмично.

“Новият предмет е насочен не само към практическа ориентация на учениците за съвременната демократична държава, разделението на властите и структурите, но и към тяхното осмисляне”, обясниха от министерството. Обучението е чрез решаване на казуси, участие в проекти, проучване на проблеми.

Нови произведения по литература

Произведенията в новите програми по литература за ХІ и ХІІ клас не са разделени според това кои са авторите им, а по теми – “Родното и чуждото”, “Любовта”, “Вярата и надеждата”, “Трудът и творчеството”, “Миналото и паметта”, “Обществото и властта”, “Животът и смъртта”, “Природата” и “Изборът и раздвоението”.

Произведенията са изцяло на български автори – Иван Вазов, Христо Ботев, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Христо Смирненски, Димчо Дебелянов, Петя Дубарова и други. Почти всички се изучават и по сега действащите програми, но някои от тях са в програмите за по-долни класове.

Все пак с новите програми няколко произведения влизат за първи път в учебниците – за ХІ клас това е “Бай Ганьо журналист” от Алеко Константинов, а в ХІІ клас – комедията на Станислав Стратиев “Балкански синдром” и “Ноев ковчег” на Йордан Радичков.

За първи път програмата по литература дава възможност на учителите да включат и произведения по свое желание или пък такива, съобразени с интересите на учениците. Това може да стане, ако преподавателите имат желание и време за допълнителна литература. От години учителите се оплакват, че учебните часове често не стигат за достатъчно задълбочено изучаване на включените в програмите теми.

Източник: www.mediapool.bg

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*