Dc2018/ юни 15, 2018/ Новини/ 0 comments

Правилата за матурите се променят

Рекордно висок резултат на тазгодишния зрелостен изпит по математика

Правилата за задължителните за завършване на средно образование матури ще бъдат променени през 2022 г. Новите условия ще важат за учениците, които в момента завършват VІІІ клас, тъй като те се обучават в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование.
За сегашните осмокласници ще е важно какви са профилиращите им или професионални предмети в училище (за професионалните гимназии), тъй като ще могат да избират само между тях за втората си задължителна матура. Изпитите също ще са върху различен, по-обширен материал.
Това стана ясно при представянето на резултатите от тазгодишните матури в Министерството на образованието и науката в понеделник. Данните показват по-висок среден резултат по предмети като български език и литература, английски, география и икономика, математика и спад по други като биология и здравно образование, испански и френски език. Резултатите по математика са и най-високите от 2008 г. досега.
Средните оценки и на двете задължителни матури – по български и литература и по предмет по избор, през тази година са малко по-високи в сравнение с миналата. Слабите и средни оценки на матурата по български намаляват за сметка на добрите и много добрите.
Заради новите правила за средното образование ще се наложи и промяна на матурите за сегашните осмокласници, обясниха от образователното министерство. Те ще засегнат основно втория задължителен изпит, който е по предмет по избор. Матурата по български език и литература ще остане задължителна за завършване на гимназия и ще е, както и сега, върху материала за общообразователна подготовка.
За втората задължителна матура ще може да се избира само измежду предметите от профилираната си подготовка, или по професионална за професионалните гимназии. Изпитът ще е с въпроси върху този по-разширен материал.
Според новия закон, по който се обучават сегашните осмокласници, те ще учат общообразователни предмети до Х клас, а в ХІ и ХІІ вече ще имат профилирана подготовка – например английски, математика, химия, история, биология.
За професионалните гимназии втората матура ще е върху професията, която изучават, още от VІІІ клас.
Учениците ще могат да се явят и на трета матура, ако желаят да положат изпит по предмет, който не е част от професионалната или профилираната им подготовка. Тогава обаче въпросите ще са различни от тези, които се дават на матура по същия предмет, когато той е изучаван като профилиран.
Така например, ако ученик от математическа гимназия се яви на втора матура по математика, тя ще е върху по-разширен и по-сложен материал от тази, която би положил зрелостник от училище с езиков, а не математически профил.
Възможно е тези новости да доведат и до промяна в политиката на университетите за прием на студенти с оценките от зрелостните изпити. За някои специалности може да се признават само оценките от матурите върху разширения материал, например. Това обаче е въпрос, който всяко висше училище решава само.
Рекорд по математика
Най-високите резултати на матурата по математика от 2008 г. досега, отчете образователното министерство след обявяването на оценките от матурите през тази година. На втори задължителен изпит по този предмет са се явили 2460 от над 41 600 дванайсетокласници. Средният им резултат е 70.41 точки от 100 възможни.
От министерството отчитат по-голям процент отлични оценки освен по математика и по физика и астрономия, по английски и по немски език. Английският и немският са и най-масовите изпити, които зрелостниците избират за втора матура. Освен това при тях средният брой точки е и най-висок – 79.82 точки по английски, който са положили 13522 ученици, и 80.2 точки по немски, на който са се явили 12 374 души. Зрелостниците, положили изпит по физика, са под 300.
Най-нисък е средният резултат по география и икономика – 44.17 от 100 възможни точки. Все пак той се повишава в сравнение с миналата година, а и се запазва тенденцията от няколко години насам слабите оценки по този предмет да намаляват. Това донякъде се дължи на факта, че учениците от професионалните гимназии вече не посочват масово географията като втора задължителна матура.
Общо средният резултат от втората матура е много добър 4.50 при 4.38 през 2017 г.
Добър по български
Средната оценка от задължителната за всички завършващи гимназия матура по български език и литература е 4.24. Тя също се е повишила в сравнение с миналата година, когато е била 4.13. Заради масовостта на изпита средният резултат като точки по него не е от най-високите – 53.94 точки от 100 възможни.
Отличниците от матурата по български са 6474 – повече от миналата година, но и почти два пъти по-малко от изкаралите отлични оценки на матурата по предмет по избор. Слабите оценки по литература също намаляват в сравнение с 2017 г. и са 3025.
Най-висок резултат на задължителния за всички ученици изпит имат зрелостниците от София – 60.85 точки. На второ и трето място са Смолян и Пловдив, следват Варна, Русе и Видин.
Най-слаби са постиженията по български и литература на дванайсетокласниците от Кърджали – 44.62 точки. Малко преди тях са учениците от Силистра (45.86 точки), Ямбол (46.29 точки) и Разград (47.36 точки). В областите, които са в дъното по резултати, има компактно население, чиито майчин език не е българският.
Анализът на образователното министерство показва още, че тази година повечето ученици са избрали да пишат есе на последната задача на матурата по български. То беше върху стихотворението “Вяра” на Никола Вапцаров. Другият избор беше интерпретативно съчинение по това произведение.
Над 3% от зрелостниците, работили по последната задача, просто са преписали стихотворението вместо да разсъждават по него. Някои пък са го преразказали. Това им е донесло 0 точки от задачата.
Анализът показва още, че учениците се затрудняват със задачите, в които трябва да създадат текст, пък бил той и кратък. Освен това по-малко от тях се справят с извличането на смисъла от текст, който трябва да прочетат, за да отговорят след това на въпроси по него. Намирането на верните отговори в този случай се оказва по-трудно, когато възможните решения не повтарят едно към едно изреченията от текста.
Училищата
Училищата с най-високи резултати от матурите са в големите градове – София, Пловдив, Варна и Бургас. Както и в предишни години, най-високи оценки по български език и литература са изкарали възпитаниците на 91-а Немска езикова гимназия в София (отличен 5.62). На второ място е столичната 164-а Испанска гимназия. На трето място е Езикова гимназия “Пловдив”.
Училища с най-добри резултати по БЕЛ
1. 91-а Немска езикова гимназия, София – 5.62
2. 164-а Гимназия с преподаване на испански език – 5.61
3. Езикова гимназия “Пловдив” – 5.58
4. 73-а гимназия “Владислав Граматик”, София – 5.55
5. Американски колеж, София – 5.55
6. Софийска математическа гимназия – 5.52
7. Езикова гимназия “Иван Вазов”, Пловдив – 5.51
8. Първа езикова гимназия, Варна – 5.50
9. ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас – 5.49
10. Първа английска езикова гимназия, София – 5.47
През тази година в топ 10 влизат две нови гимназии – тези в Бургас и Варна.
В топ 10 на училищата според оценките от втората матура картината е по-шарена. За разлика от миналата година там влизат няколко частни училища и две училища от Бургас. Както и миналата година, класацията се оглавява от Американския колеж в София.
Училища с най-добри резултати на втората матура
1. Американски колеж, София – 5.93
2. Частна езикова гимназия “Проф. Иван Апостолов”, София – 5.84
3. Първа английска езикова гимназия, София – 5.84
4. Софийска математическа гимназия – 5.83
5. Езикова гимназия “Пловдив” – 5.83
6. Първа езикова гимназия, Варна – 5.82
7. Частна езикова гимназия “Проф. д-р В. Златарски”, София – 5.82
8. ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, Бургас – 5.77
9. Английска езикова гимназия, Бургас – 5.74
10. Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” – 5.73

Източник: www.mediapool.bg

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*