dc2018/ април 27, 2018/ Актуално/ 0 comments

Учебникът по Аудиовизуални и информационни технологии в обучението има за цел да формира знания и умения за използването в учебния процес на други източници на информация (учебно съдържание) извън учебниците и преподавателите по съответната дисциплина.

                         Цена: 13,00 лв.

В него аудиовизуалните средства и информационните технологии се разглеждат като посредници между обучаващите и обучаваните, позволяващи индивидуално планиране на учебния процес и реализация на парадигмата „учене чрез дейност“. В този контекст е предложена обучаваща технология, основаваща се на понятието „познавателна структура“, Техниката на Мейджър и Таксономията на Блум.

Разгледани са и основните модели, методи, средства и организационни форми на аудиовизуалните и информационни технологии в обучението. Специално място е отделено на онагледяването, дидактическите тестове и програмите за обучение подпомагано с компютри, както и на програмни и технически средства за тяхното разработване и използване в учебния процес.

Учебникът е предназначен за студенти и специализанти, изучаващи дисциплината в подготовката си за придобиване на учителска правоспособност. С процедурния си подход той е и незаменим помощник за всеки преподавател, решил да използва интерактивни методи за обучение и индивидуално планиране и управление на познавателната дейност на своите обучаеми.

За допълнителна информация и заявки:
02 958 50 71
e-mail didacta@didactaconsult.com

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*