Dc2018/ април 27, 2018/ Актуално/ 0 comments

Тази книга е плод на 25 годишната работа на автора по изследванe системата за обучение на водачи, разработването на учебна документация и дидактически материали за нея и обучението и квалификацията на инструктори в цялата страна.

                               Цена: 20,00 лв.

Представянето на обучението като технология е в резултат на убедеността на автора, че проблемът с лошата квалификация на водачи на МПС не е в липсата на знания и умения, а в липсата на транспортна култура.

Тази е причината за специалното място, което е отделено на компонентите на транспортната култура, формирането на които е предпоставка за безопасно управление на моторните превозни средства. Транспортната култура се разглежда като съвкупност от качества, които притежава всяка личност и които трябва да се развият в процеса на обучението на водачи на МПС.

Предлаганата технология стъпва върху знанията, които преподавателите в системата са придобили по педагогика, психология и методика и ги развива в един технологичен аспект, позволяващ индивидуализация на процеса на обучението и поставянето на конкретния обучаем в центъра на планирането му.

Разгледани са и възможностите за изграждане на системата за подготовка на водачи на МПС с колкото се може по-малко забрани, изобилстващи в съществуващата нормативна уредба.

Предложен е един вариант за саморегулиране на система чрез формата на заключителния изпит на водачи на МПС, както е в по-голяма част от страните на Европейския съюз.

Предимство на книгата приложенията, които са дадени върху CD и могат да се разпечатват и използват при подготовката на водачи на МПС. CD-то съдържа и демо програми на средства за мултимедийни презентации, както и средства за конструиране на дидактически тестове.

Освен средство за подобряване качеството на обучението на водачи на МПС, се надявам книгата да стане катализатор на една конструктивна дискусия, която ще доведе до позитивни промени в системата за подготовка на водачи на МПС.

Тя е предназначена за преподаватели, работещи в учебните форми за подготовка на водачи на МПС, студенти, обучаващи се за придобиване на инструкторска правоспособност, председатели на изпитни комисии в системата и специалисти, работещи по проблемите на възпитанието, обучението и изпита на водачи на МПС.

Ще бъда много благодарен на всеки отправил своите забележки и препоръки на електронен адрес: KSpirov@didactaconsult.com.

 

 

 

 

 

За допълнителна информация и заявки:
02 958 50 71
e-mail didacta@didactaconsult.com

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*