МЕТОДИКА, СРЕДА И СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5, 6 И 7 КЛАСОВЕ”
(2 кредита) – 11, 12, 18 и 19 ноември 2023

Курсът е предназначен за учители, които преподават или ще преподават дисциплините „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5, 6 И 7 КЛАСОВЕ“.

4 дена от 9,00 ч. до 13,00 ч. с една почивка от 15 минути, както следва:

11 ноември – Методика на обучение по Компютърно моделиране и ИТ
12 ноември – Компютърно моделиране и ИТ в 5 клас
18 ноември – Компютърно моделиране и ИТ в 6 клас
19 ноември – Компютърно моделиране и ИТ в 7 клас

В курса Вие ще придобиете знания и ще можете да:

 • Промените репродуктивната методика на обучение с методика „Учене чрез правене“.
 • Планирате учебния процес по дисциплината индивидуално чрез понятието познавателна структура.
 • Дефинирате целите еднозначно и контролируемо.
 • Подбирате учебно съдържание в зависимост от мотивите и възможностите на Вашите ученици.
 • Използвате SCRATCH като език за блоково програмиране.
 • Използвате Python като език за скриптово програмиране.

5 клас

Вие ще придобиете знания за изграждане на среда за обучение (планове за индивидуално обучение, софтуерни инструменти, писмени атестации) на Вашите ученици. В тази среда всеки ученик индивидуално ще може да формира следните знания:

 • KОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; ИНТЕРНЕТ; ЗВУК И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ; СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ; КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА; ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ; КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – по учебната програма.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 • Създаване на графични изображения с изучаван език за блоково програмиране:
 • създава собствен компютърен герой и код за чертане на изучавани равнинни фигури.
 • Създаване и използване на собствени блокове или подпрограми:
 • движения на компютърен герой.
 • създава код за анимиране на компютърните герои с подпрограми.
 • усъвършенства съществуващи проекти чрез използване на собствени блокове или подпрограми.
 • Създаване на образователен проект със средствата на изучаван език за блоково програмиране, създаване на компютърни герои с изучаван блоков език:
 • прилага алгоритми за размяна на стойности, броене на елементи, намиране на минимален/максимален от три елемента, подреждане на три елемента по големина.

Ще придобиете знания и за използването на интерактивни методи в обучението по Компютърно моделиране и Информационни технологии.

6 клас

Вие ще придобиете знания за изграждане на среда за обучение (планове за индивидуално обучение, софтуерни инструменти, писмени атестации) на Вашите ученици. В тази среда всеки ученик индивидуално ще може да формира следните знания:

 • ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ; КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА; ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ; РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ; КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ; ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ – по учебната програма.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 • Преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език:
 • видове езици, конкретна среда за програмиране и средства за създаване и изпълнение на код.
 • линеен, разклонен и цикличен алгоритъм, реализиран със средствата на език с блоково програмиране и скриптов текстов език.
 • създаване на компютърен герой и програмирането му.
 • Създаване на анимация със средствата на скриптов текстов език:
 • компютърни герои и графична среда на анимацията.
 • алгоритми за реализация на анимацията.

Ще придобиете знания и за използването на интерактивни методи в обучението по Компютърно моделиране и Информационни технологии.

7 клас

Вие ще придобиете знания за изграждане на среда за обучение (планове за индивидуално обучение, софтуерни инструменти, писмени атестации) на Вашите ученици. В тази среда всеки ученик индивидуално ще може да формира следните знания:

 • КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В НЕЯ; КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА; ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ; ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ; КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ; ИНТЕРНЕТ – по учебната програма.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 • Основни типове данни в скриптов текстов език за програмиране:
 • програми, които моделират реални ситуации с използване на различни типове данни.
 • Приложение на циклични конструкции:
 • алгоритъм за решаване на задача
 • Използване на скриптов текстов език за програмиране за реализиране на конкретен проект.
 • Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация.
 • програма за обработка на видео
 • графична и звукова информация, добавяне на ефекти
 • Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видео обекти:
 • Диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация.

Ще придобиете знания и за използването на интерактивни методи в обучението по Компютърно моделиране и Информационни технологии.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част 16 учебни часа) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams.

Обучението ще бъде разпределено в 4 дена от 9,00 ч. до 13,00 ч. с една почивка от 15 минути, както следва:
11 ноември – Методика на обучение по Компютърно моделиране и ИТ
12 ноември – Компютърно моделиране и ИТ в 5 клас
18 ноември – Компютърно моделиране и ИТ в 6 клас
19 ноември – Компютърно моделиране и ИТ в 7 клас

Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard.

Цена: 110 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена и името на курса. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл!

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД
BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255