Програма ‘ФИШ’

Предназначена е за изготвянето на заплатите на учебното заведение. Освен стандартните справки (фишове, ведомости, рекапитулации и т.н.) има и следните възможности:

 • подготовка справка на дискета за Националния статистически институт;
 • изготвяне на заповеди за допълнителни трудови споразумения;
 • изготвяне поименно щатно разписание и автоматично преизчисляване на работните заплати в съответствие с наредба № 5;
 • изготвяне изборни справки (отделни ведомости за лекторски, 13-та заплата и др.);
 • изготвяне стипендии на учениците;
 • разпечатване на платежни нареждания;
 • необходимите справки за удръжки (ДСК, работнически влог, ВСК, текущи сметки, детски влогове и т.н); 
 • справка за болничните, за трудовия стаж и др. 
 • информация за определени пера в рамките на последните 2 години;
 • възможност потребителят сам да конструира справки за зададени от него пера; 
 • печат на платежни нареждания и всякакви други бланки 
 • индивидуални и колективни; 
 • изравняване на ДОД на годишна основа; 
 • възможност за безкасово плащане; 
 • отделни ведомости за допълнителни плащания (Наредба 3, доплащания във връзка с индексации на заплатите и др.).

Програмата е силно параметризирана, което до голяма степен я прави независима от промените в нормативните документи, влияещи на формиране на заплатите. При необходимост потребителят може сам да въвежда нови пера и да коригира таблиците за ДОД, за процентите прослужено време и т.н. Начинът за изчисляване на перата и в кои справки да участва всяко от тях също могат да се настройват от ползвателя.

Без особени усилия програма “ФИШ” може да се настрои за обработка на граждански договори, стипендии на ученици и др.

Работи в среда на DOS.

Най-добрата програма за Вашите заплати в страната!

Цена: 440 лв.

Гаранционен срок – 12 месеца.