УЧИТЕЛЯТ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ВЕК И ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО – 48 ЧАСА

Предназначение: Програмата е предназначена за Учителят в съвремения „информационен век“ независимо от неговата възраст и йерархично ниво в образователната институция. Тя цели прокарване на все повече „мостове“ към „новото компютърно поколение“. Необходимо е по-активното използване на информационните и комуникационни технологии(ИКТ) за целите на образователния процес. Това налага изграждане на основни познания и умения у Учителя в областта на ИКТ – за съвремения хардуер и софтуер, за различните приложения и комуникации, за оценка на съществуващата „информационна лавина“; за подбор и анализ на информационните и комуникационни ресурси и „услуги“. Обучаемите трябва да разграничават данни, информация и знания, да оценяват умения и компетенции, изградени въз основа на знания. Днес един от актуалните проблеми на виртуалното пространство, в което се учи, работи и живее е информационната сигурност. За решаването му същественна роля има и Учителят. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/). 32 часа – 2 кредита. За цената на курса ще Ви бъде изпратена оферта!
Краен контрол: задачи

Документ: удостоверение

Форма на обучение: присъствено-дистанционна