Учене чрез правене – методика за учене и формиране на меки умения у обучаемите (2 кредита) – 16-17 декември 2023

Традиционната методика, която се използва в нашата образователна система акцентира върху преподаването. Ученето е оставено на обучаемите и преди всичко се свежда до научаване на преподадения урок и възпроизвеждането му ако те изпитат. Следователно набляга се на декларативните знания.

Предлаганата методика акцентира върху ученето. В нея водеща е дейността, която трябва да формират обучаемите по всяка дисциплина. Нещо повече, тъй като всяка дейност е интердисциплинарна, това позволява формирането и на така наречените меки умения.

В курса Вие ще придобиете знания и ще можете да:

  • Организирате учебния процес „отзад-напред“. Какви цели трябва да постигнат обучаемите като краен резултат от обучението по съответната дисциплина;
  • Използвате инструментите на методиката при обучението на Вашите ученици;
  • Прилагате „обърната класна стая“ в учебния процес;
  • Формирате основните меки умения чрез дейността на Вашите ученици;
  • Изграждате среда за обучение на Вашите ученици по преподаваната от Вас дисциплина;
  • Използвате интерактивни методи в обучението;
  • Промените изцяло съдържанието на урока като основна форма на обучение.

Обучението ще се проведе в две части:
1. Първата половина (присъствена част) – синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams на 16 и 17 декември 2023 от 9.00 часа. Допълнително ще получите подробен график по модули и часове. Ако по технически причини (слаб или прекъсващ интернет) не успеете да присъствате, молим да ни изпратите заявка на нашия мейл и ще получите запис на обучението.
2. Втората половина (самостоятелна работа) – чрез нашата платформа за онлайн обучение BlackBoard.

Цена: 75 лв.

За заявяване на участие натиснете ТУК!

С тази заявка можете да заявите до 10 курсиста. Ако групата е по-голяма – молим да се свържете с нас по телефона.

След като изпратите заявката, ще получите мейл за потвърждение, в който има линк за попълване на данните за удостоверение.

Молим да ги попълните веднага, за да Ви запишем в курса!

Забележка:
Ако сте учащ и нямате диплома – в полетата за диплома попълнете “учащ”.
Ако в момента не работите – не попълвайте
полетата за Длъжност и Месторабота!

Молим да заплатите таксата максимум до една седмица преди началната дата на курса, за да можем да обработим плащането!

Забележка:
В платежното задължително попълнете трите си имена, името на курса и училището. Ако имате пусната фактура – цитирайте номера на фактурата!

Два дена преди началото на присъствената част на обучението ще получите на Вашия е-mail линк за сваляне на учебните материали и покана за присъединяване в Microsoft Teams с видео инструкция за включване.

Ще сме Ви много благодарни, ако след приключване на обучението попълните нашата анкета за обратна връзка, която ще получите на Вашия мейл!

Банкова сметка:
СДРУЖЕНИЕ „ЦПО – ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”
“Алианц Банк България” АД

BIC код: BUINBGSF
IBAN: BG56BUIN74441095046315

Телефон за контакт: 0892 230 948, 0887 303 255