Предлагаме на Вашето внимание електронен учебник

„Методика на обучението по Компютърно моделиране в 4-ти клас“.

Методиката разглежда всички елементи на дидактическата система: цели, учебно съдържание, принципи на обучението, методи и средства за обучение, организационни форми, методи за контроли и оценка.

Глобалните цели на обучение са дефинирани съгласно учебната програма в 4-ти клас. В методиката се предлага инструментариум за индивидуализация на конкретните цели в зависимост от мотивите и възможностите на обучаемите.

Учебното съдържание е под формата на задания с различни нива на сложност.

Водещи принципи в обучението са: достъпност, съзнателност и активност и индивидуален подход.

Основен метод за обучение е играта. Средствата за обучение са средата на програмата Scratch и платформата Code.org.

Основна организационна форма е самостоятелната работа.

С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ – МНОГО ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ!

 

Цена: 29.00 лв.

За поръчки ни пишете на didacta@didactaconsult.com